Wat krijg je allemaal als je kiest voor de Business Analytics van Oracle?

Wat krijg je allemaal als je kiest voor de Business Analytics van Oracle?

Met Business analytics wordt bedrijfsdata opgenomen en verwerkt. Vervolgens helpt dit bij het analyseren van deze data om trends, patronen en oorzaken in kaart te brengen. Op basis van deze inzichten kun je vervolgens zakelijke beslissingen nemen om je bedrijf verder te brengen.

Data wordt steeds belangrijker in bedrijfsvoering. Ook de datastromen nemen steeds meer toe. Business analytics van Oracle richt zich op een datastroom die voor veel organisaties belangrijker is geworden en daarmee ook gangbaarder. Het zorgt ervoor dat data van verschillende afdelingen kan worden opgehaald en samengevoegd voor een uniform overzicht.

Bouwstenen van Business Analytics
Het proces van business analytics verloopt altijd via vaste bouwstenen bestaande uit dataverzameling, datamining, beschrijvende analytics, voorspellende analytics en visualisatie en rapportage. Samen zorgen deze fases ervoor dat data van verschillende bronnen kan worden ingeladen en verwerkt kan worden tot heldere overzichten die geanalyseerd kunnen worden.

Alles in één overzicht
Wanneer je de data van verschillende afdelingen zoals sales, marketing, HR en financiën combineert in één overzicht, creëer je een platform voor je bedrijf dat essentieel is voor nieuwe zakelijke beslissingen. In dit overzicht zie je niet alleen de cijfers van de verschillende afdelingen maar zie je ook hoe deze met elkaar in verhouding staan en hoe ze elkaar beïnvloeden.

Extra tools zoals visualisatie, voorspellende inzichten en scenario modellering zorgen op hun beurt voor allerlei andere unieke inzichten binnen een organisatie.

Ook tijd voor meer inzicht? Meet The DOC.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *