Privacystatement van The DOC B.V.

The DOC B.V.,  gevestigd te 6002 EE aan het adres Schepenlaan 2 in Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacystatement. 

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen. Graag leggen we in ons privacystatement uit welke gegevens we van u opslaan en wat we precies doen met de gegevens die u ons toevertrouwt. In ons privacystatement maken we onderscheid tussen (potentiële) kandidaten, medewerkers en (potentiële) klanten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

1. Sollicitanten/werknemers/flexibele krachten

Wanneer u bij ons solliciteert, laat u persoonlijke gegevens bij ons achter. Graag leggen we uit wat we precies doen met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u gebruik wil/gaat maken van onze dienstverlening.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden op twee manieren ontvangen:

 1. De persoonsgegevens die u als kandidaat/medewerker ons rechtstreeks verstrekt
 2. De persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen (uitzendbureaus/UWV/etc.)

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
Dit doen wij voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder de bemiddeling, detachering, persoonlijke ontwikkeling en salarisadministratie.

 1. Aan de hand van de gegevens beoordelen we uw geschiktheid in verband met de bemiddeling/detachering richting een klant
 2. Subsidies/premiekortingen aan te vragen
 3. Naleving van wet- en regelgeving zodra er een arbeidsrelatie tot stand komt 

Welke gegevens verzamelen we?
Tijdens de selectieprocedure:

 1. CV
 2. Motivatiebrief
 3. NAW gegevens
 4. Telefoonnummer
 5. Emailadres
 6. Testuitslagen wanneer noodzakelijk is voor de beoordeling van uw geschiktheid
 7. Referenties/getuigschriften/diploma’s wanneer noodzakelijk voor de beoordeling van uw geschiktheid

Bij indiensttreding worden de volgende aanvullende gegevens vastgelegd:

 1. Kopie legitimatiebewijs
 2. BSN nummer
 3. Gegevens gerelateerd aan verzuim, pensioen, salaris en personeelsregistratie

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Gegevens worden opgeslagen met als enige doel het beoordelen van uw sollicitatie of om contact met u op te kunnen nemen zodra er een geschikte functie beschikbaar komt.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Komt u niet succesvol door onze selectieprocedure? Dan kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens na maximaal 4 weken na het einde van de procedure, verwijderd worden. De gegevens die mogelijk nog zijn opgeslagen in de back-up, worden maximaal 1 maand later verwijderd. Gegevens in onze back-up zijn niet toegankelijk voor onze medewerkers.

Uw naam en reden van afwijzing blijven voor data analyse doeleinden, bewaard. 

Hebben we momenteel geen geschikte vacatures voor u maar zijn we wel enthousiast over uw profiel? Dan bewaren we uw gegevens voor maximaal 1 jaar in onze database mits u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Na uitdiensttreding bewaren we enkel de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren conform de wettelijke bewaartermijn.

Intrekken toestemming langer bewaren gegevens
Heeft u toestemming gegeven voor het langer bewaren van uw gegevens in onze cv database? Dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit doen door dit verzoek via e-mail aan ons door te geven. Stuur uw verzoek naar info@thedoc.nl.

2. Opdrachtgevers/klanten/vertegenwoordigers van zakelijke relaties

Wanneer u contact met ons opneemt voor zakelijke doeleinden, verzamelen we de volgende gegevens:

 1. Naam, vestigingsadres van organisatie
 2. Naam en functie van contactpersoon binnen de organisatie
 3. Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) organisatie/contactpersoon

Gegevens van opdrachtgevers/klanten/vertegenwoordigers van zakelijke relaties gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Om een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden
 2. Om opdrachten overeen te komen, op te stellen en uit te voeren
 3. Om te informeren over onze dienstverlening en opportuniteiten
 4. Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving

3. Uw rechten

Iedere betrokkene heeft het recht om zich te beroepen op de volgende rechten:

– Recht op dataportabiliteit
– Recht op vergetelheid
– Recht op inzage
– Recht op rectificatie en aanvulling.
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht geautomatiseerde besluitvorming en profiling
– Recht van bezwaar

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek kunt u mailen naar info@thedoc.nl. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen.

4. Technische informatie en cookies

De website van The DOC kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

The DOC maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Beveiliging
The DOC doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is The DOC met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door The DOC, dan kun u per e-mail contact met ons opnemen via info@thedoc.nl. Telefonisch zijn wij te bereiken via telefoonnummer +31 (0)85 002 1831.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden via het algemene telefoonnummer +31 (0)85 002 1831 of via info@thedoc.nl. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen
The DOC kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van The DOC. Deze versie is opgesteld in april 2018.