Oracle APEX integratie met industriële automatisering

Oracle APEX integratie met industriële automatisering

Oracle APEX integratie met industriële automatisering:  Helemaal zo gek nog niet!

Binnen de wereld van de industriële automatisering is verticale systeem integratie, de bundeling van proces- en productieautomatisering met bedrijfsinformatisering in één totaaloplossing, één van de “hot topics”. Tevens is dit een belangrijke stap binnen het “Smart Manufacturing” concept, waarbij technologie een van de pijlers is. Hierbij staat een geïntegreerd data model centraal en moet er plant- en enterprise-brede integratie tot stand gebracht worden.

Het “Smart Manufacturing” concept is in maart 2012 door President Obama toen hij het “National Network of Manufacturing Innovation Institutes“ initiatief aankondigde, gepromoot als de manier om de Amerikaanse fabrieken weer competitief te maken.

Op dit moment is dit nog steeds zeer actueel, door allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van “Additive Manufacturing” (o.a. 3D printing) en de invloed van o.a. “The Internet of Things” en “Big Data” op de vraag en de zichtbaarheid hiervan binnen supply chains.

Oracle technologie inzetten bij het “Smart Manufacturing”-concept

Binnen dit concept kan Oracle technologie op verschillende plaatsen een rol spelen, bijvoorbeeld de database binnen het Process Data Collection & Storage deel, of APEX voor een stuk maatwerk binnen het Common MES deel, tot aan Oracle BI binnen het Manufacturing & Business Intelligence deel.

Oracle APEX integratie met productieprocessen

Door slim in te haken op bestaande en al bewezen standaarden (OPC DA en OPC XML-DA) voor gegevensuitwisseling tussen industriële automatiseringssystemen onderling, kan er verticale integratie tot stand gebracht worden. Hierdoor kan er accuraat en real-time inzicht gegeven worden in grondstof- en productbewegingen, als ook kwaliteitsgegevens direct gekoppeld worden met gebruikte grondstoffen en/of gemaakte producten. Daarnaast kan er zo ook inzicht gegeven worden in het productieproces zelf, waarbij gegevens rondom energieverbruik, onderhoud en uitval van machines.

Naast deze “bottom-up” integratie kan Oracle APEX ook ingezet worden om informatie “top-down” te integreren. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning van Batch Management, bijvoorbeeld voor het vastleggen van recepten (incl. versiebeheer) welke uitgewisseld worden met onderliggende industriële automatiseringssystemen maar ook voor het zichtbaar maken van procesinstructies.

APEX kan hierbij een belangrijke rol spelen als ontwikkel tool, waarmee in korte tijd web-gebaseerde (bedrijf kritische) applicaties gebouwd kunnen worden. Daarnaast kunnen er met behulp van APEX uitgebreide rapportages en dashboards gebouwd worden. Hiermee kunnen dan zonder al te veel inspanningen de eerste stappen voor Manufacturing & Business Intelligence gezet worden.

Ervaringen van The DOC

Binnen TheDOC hebben wij verschillende positieve ervaringen opgedaan met het inzetten van APEX binnen het “Smart Manufacturing”-concept.

Hierbij zijn er in korte tijd met behulp van Oracle APEX verschillende oplossingen ontwikkeld, waarbij productieprocessen alsook verpakkingsprocessen rechtstreeks geïntegreerd zijn met het bedrijfssysteem. Voor de integratie wordt er gebruik gemaakt van OPC DA maar hebben we ook verschillende adaptoren ontwikkeld, welke geplaatst kunnen worden tussen een Oracle-database en een PLC waar de communicatie plaatsvind over een directe TCP-verbinding.

Hierdoor is het fysieke productieproces volledig met het achterliggende bedrijfsproces geïntegreerd is op zowel het gebied van de aansturing als de terugkoppeling van productiegegevens, bijvoorbeeld rondom kwaliteit. Deze productiegegevens kunnen daarna direct gebruikt worden in een automatisch verpakkingsproces.

Door hierbij ook nog eens andere technologieën in te zetten als RFID, QR-codes en Mobile Devices zijn deze processen nog verder geoptimaliseerd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *