Hoe veilig is uw data?

Hoe veilig is uw data?

Vanuit het Remote Service Center van The DOC ondersteunen we diverse klanten m.b.t. Oracle database beheer. Hiervoor hebben we diverse SLA dienstenniveaus, van beschikbaarheid tot en met volledig en pro-actief support. Een wezenlijk onderdeel van het Oracle database beheer is het veilig stellen van de data in de Oracle database via een goede back-up procedure en/of uitwijkmogelijkheden om calamiteiten bij een hardware storing te minimaliseren.

Hiervoor zijn diverse back-up tools beschikbaar, zoals Oracle RMAN waarbij de data uit de database wordt opgeslagen op een aparte back-up locatie, de zogenaamde FRA: Fast Recovery Area, van waaruit een snelle recovery kan plaatsvinden. De systeembeheerder kan vervolgens de back-up locatie meenemen in de systeem back-up naar een externe locatie of tape.

Vanuit systeembeheer worden vaak back-up tools gebruikt zoals Veeam, BackupExec of Commvault die tevens de mogelijkheid hebben om een Oracle back-up te maken. Deze optie wordt vaak geconfigureerd voor extra zekerheid, met alle gevolgen vandien…

De afzonderlijke back-up tools zullen na een succesvolle back-up de archive files gaan opruimen om dubbele data te voorkomen de benodigde schijfruimte te beperken. Echter wanneer de diverse back-up tools niet op elkaar zijn afgestemd, kan het zijn dat de tools elkaars archive files gaan verwijderen en dus in elkaars vaarwater gaan zitten. Hierdoor kan een back-up inconsistentie vertonen en zal een restore onnodig veel tijd in beslag nemen of in het ergste geval gaat er data verloren.

Vanuit de SLA dienstverlening van The DOC zullen we de diverse klantconfiguraties inventariseren en proactief contact opnemen met systeembeheer om deze risico’s te beperken en elkaars back-up methodes op elkaar af te stemmen. De ultieme test is een restore test om te kunnen bepalen of de afgesproken recovery procedures, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, ook in de praktijk werken en waar nodig verdere fine-tuning nodig is om te zorgen dat uw data écht veilig wordt opgeslagen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *