De IT-trends voor 2023

De IT-trends voor 2023

Er is haast geen ontwikkelingsgebied zo snel en impactvol als het technische. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op en brengen nieuwe oplossingen én uitdagingen met zich mee. Wat kunnen we op IT-gebied verwachten voor volgend jaar? Dit zijn de IT-trends voor 2023.

Slimmere AI
Artificial Intelligence wordt steeds belangrijker in de IT wereld. Algoritmes worden steeds slimmer afgesteld en zijn al overal op het internet actief om ons gepersonaliseerde content en aanbiedingen te laten zien. No code AI oplossingen en as-a-service-platforms krijgen een steeds grotere rol. De voordelen van AI zijn dat ze menselijke fouten elimineren, vierentwintig uur per dag kunnen draaien en een hogere efficiëntie hebben. Daarmee is AI ook in 2023 niet uit de IT-wereld weg te denken.

Data gedreven groeien en machine learning
Een verlengde van de groeiende rol van AI is ook de toenemende rol van machine learning, een aparte tak van AI. Hierin draait alles om data. Dit wordt van allerlei mogelijke bronnen verzameld, samengebracht en verwerkt. Bedrijven zullen deze bulk aan data moeten gebruiken om hier resultaten uit te destilleren om zo slimme inzichten te ontwikkelen die een organisatie verder brengt.

Agile werken in de breedste zin van het woord
Agile is dé term binnen de IT-wereld. Of het nu gaat om flexibel thuiswerken of op kantoor óf om het op- en afschaalbaar maken van diensten en het direct kunnen aanbieden van een oplossing. Daarom komt er ook een grotere focus te liggen op ‘no code’. Dit stelt IT in staat om direct te werken aan een product zoals een applicatie terwijl aanpassingen makkelijk gemaakt kunnen worden zonder de lancering van het product te vertragen.

Nog meer focus op security
Security wordt ook in 2023 steeds belangrijker. Ook hier vinden veel veranderingen plaats die bescherming moeten bieden tegen de nieuwe dreigingen die dankzij technologische vooruitgang opduiken. Hierdoor moet er binnen een organisatie een beveiligingsmaatstaf gelden die zowel de gebruiker als gevoelige bedrijfsdata beschermt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *