Wat is de rol van WEM wanneer wij een applicatie laten ontwikkelen door jullie?

Wat is de rol van WEM wanneer wij een applicatie laten ontwikkelen door jullie?

We starten met de rol van WEM in algemene zin! Hierna hebben we het hoofdproces opgedeeld in drie onderdelen: voorafgaand aan de projectuitvoering, de projectuitvoering, en na livegang van de applicatie. Per fase lichten we de rol van WEM kort toe. Wat we alvast kunnen verklappen: wij werken enorm graag met elkaar samen!

De rol van WEM in het algemeen

WEM is de organisatie achter en de leverancier van het WEM-platform. Het is een Nederlandse organisatie die vanuit Amsterdam, via hun partners, klanten over de gehele wereld bedient. WE ARE DECODE is één van deze partners. In de driehoeksrelatie tussen WEM, WE ARE DECODE en de klant, is WEM onder andere verantwoordelijk voor de onderstaande zaken. Deze zaken en bijhorende activiteiten zijn cruciaal gedurende alle fases waarin het project zich bevindt, en zullen vooral gemerkt worden wanneer de applicatie eenmaal live is gegaan.

 • Het monitoren van de status en performance van WEM.
 • Het leveren en installeren van upgrades en patches om de beschikbaarheid en veiligheid van WEM te garanderen.
 • Het vervangen van (onderdelen van) de infrastructuur en het proactief en reactief oplossen van infrastructurele problemen.
 • Het monitoren van opslag- en verwerkingscapaciteit van de infrastructuur en het identificeren van potentiële capaciteitsproblemen.
 • Het bieden van beveiligingsmaatregelen.
 • Het periodiek uitvoeren van back-ups op de WEM Runtime-omgevingen en het restoren van deze back-ups in het geval van een niet te repareren incident met een technische oorzaak.
 • Release management in termen van productverbetering van het platform.
 • Het eventueel leveren van een Disaster Management en Recovery-oplossing.
 • Contact met de cloud provider, waar WEM is ondergebracht, in het geval optimalisaties gewenst zijn of wanneer er issues optreden.

Aanvullend hierop zoomen we in op de rol van WEM gedurende de drie hoofdfases van een project.

Fase 1: voorafgaand aan de projectuitvoering

In deze fase wordt een contactpersoon van WEM in twee mogelijke situaties aangehaakt:

 • Wanneer jullie, als klant, dit willen of wanneer we dit samen verstandig of noodzakelijk achten. Bijvoorbeeld om met WEM kennis te maken, om antwoord te krijgen op bepaalde vragen, of om het platform technisch te optimaliseren om de te ontwikkelen oplossing (beter) realiseerbaar te maken.
 • Wanneer er licentieafspraken worden gemaakt, zodat het vooraf duidelijk is tegen welke voorwaarden de applicatie gebruikt kan worden. Dit gebeurt vrijwel altijd in driehoeksverband. In de meeste gevallen fungeert WE ARE DECODE als tussenpersoon en ligt de verantwoordelijkheid bij WE ARE DECODE om aan beide kanten de juiste afspraken te maken en deze correct te communiceren.

Fase 2: projectuitvoering

Wanneer wij vanuit WE ARE DECODE een applicatie ontwikkelen met en/of voor jullie, zal de rol van WEM nihil zijn. WEM kan worden aangehaakt wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld om extra handjes te leveren of om een issue op te lossen dat aan de infrastructurele kant ligt en waar WEMs kennis en expertise voor benodigd zijn. In alle situaties vindt de communicatie plaats via WE ARE DECODE, waardoor jij als klant enkel de contactpersonen van WE ARE DECODE als aanspreekpunt(en) hebt. Wij zorgen voor de heldere updates.

Fase 3: na de livegang van de applicatie

Wanneer de applicatie eenmaal live is, zal de rol van WEM zich op de achtergrond focussen op de activiteiten en verantwoordelijkheden die eerder genoemd zijn. In een Service Level Agreement (SLA) maken we afspraken over wat we van elkaar verwachten en welke rollen en verantwoordelijken waar belegd zijn. De focus van WEM ligt dan met name op het technische beheer. Indien wenselijk denkt WEM overal over mee om jou als klant maximaal te bedienen.

Enkel in uitzonderlijke situaties kan er na goed overleg besloten worden om WEM rechtstreeks met jullie, als klant, te laten schakelen. Denk hierbij aan onverwachte situaties die jullie productie-omgeving kunnen raken en waarbij WEM primair in control is om deze op te lossen. Het komt gelukkig zelden voor, maar in dergelijke situaties is het sneller en effectiever wanneer jullie direct met WEM schakelen.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *