No-Code: Integratiemogelijkheden

No-Code: Integratiemogelijkheden

Communicatie gaat niet over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden. Ook in uw IT-landschap. 

Naast dat WEM-applicaties als losse oplossingen kunnen worden ingezet, beschikt het platform over uitgebreide integratiemogelijkheden. Vandaag zoomen we op deze mogelijkheden in en leggen we uit hoe de integratie van WEM in elk applicatielandschap van toegevoegde waarde kan zijn. Voordat we dit doen, leggen we graag uit wat we met integraties bedoelen en waarom we hier zoveel waarde aan hechten.

In de praktijk zien we vaak dat binnen ondernemingen verschillende softwaresystemen en databases worden gebruikt voor het opslaan en verwerken van informatie. Op het moment dat deze systemen niet met elkaar communiceren, staat data vaak verspreid over verschillende of op zelfs onbekende plaatsen. Hierdoor vergt het beheren van (de meest actuele) gegevens veel tijd en is het proces van informatieverspreiding gevoelig voor menselijke fouten. Door afzonderlijke systemen met elkaar te laten integreren, worden aanpassingen aan data op één plaats automatisch doorgevoerd in andere applicaties en databases. Ongeacht wie wanneer in welk systeem werkt; alle medewerkers beschikken over consistente en up-to-date informatie.

Systeemintegratie is dus een belangrijk element om technologie in te zetten voor een efficiëntere bedrijfsvoering, in plaats van het ingewikkelder maken van processen. Binnen WEM gaat dit eenvoudig door de “import data”, “export data”, “service request” of “HTTP request” node in een flowchart toe te voegen en te configureren.

Om een beter beeld te krijgen bij de toegevoegde waarde van deze intergratiemogelijkheden, hebben we drie veelvoorkomende praktijksituaties op een rijtje gezet. 1. WEM als API (communicatiemiddel) Doordat WEM via verschillende standaard protocollen (REST, Soap, Odata) kan “praten”, wordt het platform regelmatig ingezet als “vertaler” tussen verschillende systemen. Onafhankelijk van hoe deze systemen communiceren, kan WEM wijzigingen in applicatie X opvangen en doorzetten naar database Y. Het resultaat hiervan is dat gebruikers altijd met de meest actuele data werken, wat fouten voorkomt

2. WEM als interface Met WEM als generieke user interface kunnen losse systemen als één geheel aan de gebruiker worden gepresenteerd. Zo interacteren gebruikers onbewust met verschillende systemen, zonder in te leveren op systeemspecifieke functionaliteiten, maar wel met behulp van uitsluitend de schermen en informatie die zij op dat moment nodig hebben. Het voordeel hiervan is dat gebruikers in één omgeving alle informatie over hun processen kunnen vinden en verwerken. WEM zorgt er vervolgens voor dat alle bronsystemen up-to-date zijn.

3. WEM als uitbreiding Als laatste kan WEM worden ingezet om extra gegevens op te slaan en die te combineren met  gegevens uit bronsystemen. Deze data kan vervolgens naar PowerBI, Tableau of elke andere BI tool worden overgedragen, met als gevolg dat de business altijd met de meest complete data rapporteert en beslist.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *