No-Code: bezoekersregistratie

No-Code: bezoekersregistratie

“By 2024, more than 65 percent of apps will be built with no-code or low-code platforms.” – Gartner Daar zijn we weer! In onze vorige blogpost hebben we jullie meegenomen in de wereld van No-Code development en in deze blogpost gaan we hier graag dieper op in.  Zoals Gartner in de bovenstaande quote aanhaalt, gaat het aantal No-Code gebaseerde applicaties de komende jaren steeds harder groeien, en als businesspartner herkennen wij deze trend maar al te goed. Met No-Code softwareontwikkeling kunnen snel en goedkoop applicaties ontwikkeld worden, wat als gevolg heeft dat de toepassingscontext van maatwerk software steeds breder wordt. Een voorbeeld hiervan is de situatie die zich op kantoorpanden afspeelt. Hoe vaak komt het namelijk voor dat de aanwezigheid van bezoekers en werknemers wordt bijgehouden op een traditioneel aanwezigheidsbord en handgeschreven A4’tjes? Vaak. In veel gevallen voldoet dit prima en is er vanwege het alom bekende tekort aan tijd en geld geen behoefte om dit relatief simpele proces te automatiseren. Maar wat gebeurt er als er brand ontstaat? Hoe weten we dan wie veilig het pand heeft kunnen verlaten? En, nog belangrijker: zijn er personen nog niet in veiligheid gebracht? Dit zijn vragen die niet alleen intern, maar ook voor bijvoorbeeld hulpdiensten, van levensbelang zijn. Kan met dezelfde A4’tjes hier een antwoord op worden gegeven? Dit moet anders kunnen. Zo gezegd, zo gedaan. Twee weken later heeft onze Business Consultant Tom Smits een volledig werkend The DOC bezoekersregistratiesysteem No-Code gebouwd. Via deze applicatie kunnen zowel werknemers als bezoekers hun aanwezigheid in kantoorpanden aangeven, waarna via de back-end op elk moment van de dag kan worden ingezien wie in het pand aanwezig zijn. Bij calamiteiten kan men hier automatisch een uitdraai van maken, waarmee vervolgens van alle aanwezigen een veiligheidsmelding gemaakt kan worden. Naast de aanzienlijk korte ontwikkeltijd van deze applicatie, is het licentiemodel voor het gebruik van WEM als ontwikkelplatform een belangrijke schakel in de realisatie van dergelijke projecten. Dit model is namelijk gebaseerd op events, waarbij pas na vijfhonderd events per maand licentiekosten in rekening worden gebracht. Concreet betekent dit, dat wanneer een applicatie als deze 25 keer per dag wordt gebruikt, de maandelijkse kosten ongeveer €125 bedragen. Deze lage kosten, samen met een aanzienlijke korte ontwikkeltijd, maakt dat de instapdrempel voor maatwerksoftware in 2019 een stuk lager ligt dan bij traditionele ontwikkeltrajecten. Met deze eerste casus zien wij met het oog op de toekomst ontzettend veel mogelijkheden en nieuw perspectief voor businessprocessen en ondersteunende IT. We hopen ook jullie hiermee te kunnen helpen!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *