BI Quick Scan

BI Quick Scan :

Business Intelligence (BI) is niet alleen de tool, het is een continu proces dat invloed heeft op de gehele organisatie. Het is daarom verstandig om een BI Quick Scan te laten uitvoeren.

Het betreft het verkrijgen van inzicht op diverse organisatorische niveaus om zo het proces van omzetten van prestaties naar doelstellingen te beheersen ten einde de besluitvorming te verbeteren.

BI Maturity :

Met BI worden diverse stadia van maturity (volwassenheid) onderkend, van operationele rapportages, analyses, voorspellingen tot en met strategische beslissingen.

BI Quick Scan

Afhankelijk van de mate van maturity kan een juiste toolkeuze worden gemaakt. Binnen de Oracle productlijn kan dit bijvoorbeeld Oracle Application Express (APEX) zijn voor operationele rapportages en OBIEE voor strategische informatie, maar ook alternatieve tools kunnen worden ingezet.

BI Quick Scan :

U heeft grote hoeveelheden databronnen beschikbaar, vele Excel-overzichten of rapportages via andere tools. Het kost meer en meer tijd om uw eindgebruikers en management van de juiste informatie te voorzien in een continue veranderende omgeving. U vraagt zich af: “Voldoen onze informatiesystemen nog en is het klaar voor de toekomst? Hoe krijgt u de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste personen?”

Herkent u bovenstaande problematiek? The DOC kan u hierbij ondersteunen door het uitvoeren van een BI Quick Scan. Deze scan geeft inzicht in de huidige status en de maturity van de BI-organisatie door het uitvoeren van een analyse van de organisatie, processen en systemen.

De BI Quick Scan is gebaseerd op afgenomen interviews en vragenlijsten. De resultaten van de diverse meetpunten worden vastgelegd in een rapportage.

BI Quick Scan

Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld om een groeipad van het continue BI-proces binnen de organisatie vorm te geven tegen aanvaardbare kosten.

Werkwijze :

In de BI Quick Scan is onze jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling, beheer en gebruik van BI en Datawarehousing samengebracht. De BI Quick Scan heeft onderstaande doelen:
– Inzicht verschaffen in het functioneren van BI, onafhankelijk van aanwezige oplossing(en).
– Een plan van aanpak met concrete verbetervoorstellen op organisatorisch, functioneel en technisch gebied.
– Genereren van een breed draagvlak binnen de organisatie.
– Uitgangspunten creëren voor een goed onderbouwd project.
– Beknopt en onafhankelijk pragmatisch advies.