A world without code

A world without code

“The future of coding is no coding at all”. Dat is wat de CEO van Github, Chris Wanstrath, in 2017 zei. WE ARE DECODE heeft dit vertaald naar haar eigen streven: a world without code. Voor jou als klant, welteverstaan. Natuurlijk, wij weten ook dat de ‘nulletjes en eentjes’ nooit helemaal zullen verdwijnen. Dat is maar goed ook, want de platformen die we gebruiken, zijn ook in code geschreven. We geloven er wel in dat No-Code development de toekomst heeft. En, we geloven erin dat onze klanten zo weinig mogelijk met code te maken moeten hebben. Business en IT moeten met elkaar kunnen praten, en uiteindelijk moet de business ook in staat kunnen zijn om zelf invloed uit te oefenen op processen en applicaties. Dat vraagt om goede, gebruiksvriendelijke applicaties die precies aansluiten op hoe de business het voor zich ziet, zónder code. Om dit te realiseren, werken we met No-Code development tools. Maar, wat wordt hier mee bedoeld?

No-Code en Low-Code als onderdeel van Rapid Application Development
No-Code en Low-Code development zijn twee manieren van software development die in het leven zijn geroepen om het ontwikkelen van softwareapplicaties laagdrempeliger en sneller te maken vergeleken met de traditionele manier van Full-Code softwareontwikkeling. Met deze gedachte ontstond de term Rapid Application Development (RAD), waar Low-Code en No-Code onderdeel van uitmaken. RAD is een ontwikkelmodel die het snel ontwikkelen van prototypes en het snel ontvangen van feedback verkiest boven langdurige development- en testcycli. In dit artikel volgen we het uitgangspunt en de analyse van Gartner, en doelen we met No-Code platformen ook op Low-Code platformen.

No-Code development: de kern in een notendop
Dé kracht van No-Code is dat er geen code geschreven hoeft te worden. Met hulp van een adaptieve en intuïtieve user interface kunnen maatwerkapplicaties ontwikkeld worden. No-Code platformen bieden namelijk een veelvoud aan digitale basisbouwblokken. Dit maakt snelle softwareontwikkeling mogelijk. Centraal staat het concept: what you see is what you get. De ontwikkelaar en klant zien meteen wat er wordt gebouwd. Dit noemen wij visuele softwareontwikkeling. Enerzijds visueel omdat het meteen zichtbaar is, anderzijds visueel omdat het beeld van een klant meteen kan worden vertaald in een tastbaar product. Aan de basis staan flowcharts die aansluiten op het bedrijfsproces van de klant. Hierbij staan de grafische elementen centraal in plaats van de tekstuele elementen (code). De flowcharts worden opgezet via onder andere drag-and-drop elementen. Ook de andere onderdelen van een applicatie (validaties, logica, datastructuur, ) kunnen meteen worden opgebouwd.

Is er dan echt helemaal geen code?
In principe niet, en al helemaal niet voor jou als klant. Natuurlijk kunnen er altijd additionele widgets gebouwd worden die dan wel in een Full-Code taal geschreven kunnen worden. Dit is echter meer een uitzondering en geldt louter ter aanvulling.

Cool, klinkt als een mooi voordeel! Zijn er nog meer voordelen?
Natuurlijk! De mooiste voordelen hebben we op een rijtje gezet:

  • De snelheid van softwareontwikkeling. 
  • Meer engagement, en een kleinere kloof tussen business en IT: meteen en voortdurende feedback (die ook meteen wordt verwerkt), en een bedrijfsproces wordt middels een flowchart visueel geautomatiseerd.
  • De snelle feedback loops en bijhorende resultaten maken het ook uitstekend mogelijk om te experimenteren en te innoveren, met meer adoptie tot gevolg. Het is voor de business namelijk mogelijk om langgekoesterde dromen direct om te zitten in applicaties, precies zoals de business het voor ogen heeft. 
  • Software is kennis over de organisatie. No-Code = begrijpelijk.
  • Lagere opstartkosten en investering vooraf: er kan direct ‘aan tafel’ begonnen worden.
  • Slimme “bouwblokken” (vooraf getest en secure)​.
  • De toegankelijkheid. Het is mogelijk voor jou om applicaties zelf in beheer te nemen, en changes door te voeren gezien de laagdrempeligheid (geen code) van No-Code platformen. Wij kunnen hier vanuit WE ARE DECODE jou of jouw mensen ook in trainen.
  • Geschikt voor mensen met affiniteit met processen, en gedreven door efficiency​.
  • Integratiemogelijkheden. Indien er gebruik kan worden gemaakt van REST, SOAP of ODATA, kan er met de meeste platformen direct geïntegreerd worden.
  • Bijdrage leveren aan het laten verdwijnen schaduw IT. Schaduw IT vraagt om twee behoeften: 1. de behoefte aan technologie die kan reageren op marktveranderingen en -vragen, en 2. de behoefte aan software die op maat gemaakt kan worden voor een specifieke workflow. Hier sluit No-Code naadloos op aan.  

Is er geen verschil met Low-Code?
Daar zijn de meningen over verdeeld, en daar zijn veel discussies over geweest. Beide vormen van softwareontwikkeling streven naar codeminimalisatie, leggen de nadruk op snelheid en kunnen de bovengenoemde voordelen bieden. WE ARE DECODE volgt hierin onderzoeks- en adviesbureau Gartner, specialist op dit vlak. Gartner schaart alle No-Code en Low-Code platformen onder één noemer. Het doel (het streven naar een wereld zonder code jou als klant) en de voordelen vinden we belangrijker dan de benaming!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *