Teveel ICT projecten mislukken

Teveel ICT projecten mislukken

Bovenstaande koptekst stond in een gerenommeerd computerblad na 2e paasdag. In hetzelfde blad stond een bericht van een SUN ceo “de techneut overheerst, ten onrechte”. Kortom oude wijn in nieuwe zakken?

Te veel ICT projecten mislukken?!
Het is al jarenlang bekend dat te veel grote of te grote IT projecten mislukken. In het computerblad werd een opsomming gegeven van waarom IT projecten mislukken. Volgens mij zijn echter de belangrijkste twee menselijke reden, namelijk daadkracht en resultaatgericht, niet genoemd.

Daadkracht wordt gevraagd van het management van de opdrachtgever en van de IT-leverancier. Samen een “project-horizon” vaststellen in (1) de benodigde functionaliteit, (2) de start- en einddatum en (3) het benodigd budget van het project.

Indien deze drie criteria niet van te voren zijn vastgesteld in een open discussie gevoerd door de opdrachtgever en de leverancier sluipt al gauw de stroperigheid (onduidelijkheid) in het IT project. Hierbij loopt de vaart en het elan uit het gestarte project en ontstaat er project-moeheid voordat de eindstreep is bereikt.

Veel vergaderen over onduidelijke details en over de kosten zorgen er dan voor dat de overtuiging van het slagen zijn ontaard in gekissebis en dat het uiteindelijke doel (een goed eindresultaat) ondergeschikt wordt. Hierdoor komt het project in een schemerzone van wie er nu gelijk heeft of wie wat eventueel wellicht zou hebben moeten doen.

De techneut overheerst, ten onrechte?!
Laten we duidelijk zijn zonder de inbreng van techneuten of software specialisten weten we ook niet waar we over praten of waar we aan willen beginnen. Toch is de techniek, in wat voor vorm dan ook, niet leidend in het succes van een project. De techniek is een middel en dus per definitie ondergeschikt aan het eindresultaat die de “opdrachtgever” wil realiseren met zijn project. Het beoogde resultaat zal dus altijd voorop moeten staan. Ook in moeilijke tijden als er aan de drie eerder beschreven criteria niet is voldaan. Problemen worden getackeld met het gezonde “zakelijke” verstand en veelal niet met techniek. Een sterk en slagvaardig management van beide organisaties kan er dan voor zorgen dat het project succesvol wordt opgeleverd. Wellicht dat de volgende quote wel van toepassing kan zijn op bovenstaande:

“Niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd gekomen en genomen is”.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *