Oracle Standard Edition 2 (SE2) released

Oracle Standard Edition 2 (SE2) released

In juli jl. werd reeds Oracle SE2 aangekondigd, zie de eerdere publicatie hierover op de website van The DOC.

Per 1 september jl. heeft Oracle de officiële release van Oracle Database Standard Edition 2 vrijgegeven. De nieuwe versie is te downloaden op OTN (Oracle Technology Network).

SE2 restricties

Oracle SE2 mag alleen gelicenseerd worden op servers met een maximum capaciteit van 2 sockets. In geval van een RAC configuratie met Oracle SE2 betekent dit een maximum van 2 one-socket servers met een maximum van 8 CPU threads per instance.

In geval van NUP-licenties (Named User Plus) geldt er een minimum van 10 NUP per server.

Tevens heeft Oracle SE2 een beperking van maximaal 16 threads, dit is niet alleen een contractuele licentie beperking maar ook een technische beperking in de software. Indien er op serverniveau meer threads beschikbaar zijn, zal SE2 maximaal 16 theads gebruiken.

Oracle SE1/SE

Oracle SE1 en SE zullen per 1 december 2015 verdwijnen uit de prijslijst maar blijven supported versies (Premier / Extended / Sustaining Support) tot en met release 12.1.0.1.

Indien men wil upgraden naar Oracle 12.1.0.2 moeten de licenties worden gemigreerd naar Oracle SE2, rekening houdend met de SE2 restricties (2 sockets, 10 NUP per server, 16 threads).

  • In geval van SE1 naar SE2 kan worden gemigreerd met een migratie fee van 20% ten opzichte van de huidige SE1 support fee. Deze 20% verhoging is permanent.
  • In geval van SE naar SE2 kan worden gemigreerd zonder additionele licentie of support migratie vergoeding.

Wat betekent dit?

  • Bij een migratie van SE1 naar SE2 kan de restrictie 10 NUP per server (SE1 was 5 NUP per klant) gevolgen hebben afhankelijk van de klant omgeving.
  • Bij een migratie van SE naar SE2 kan de restrictie van maximaal 2 sockets (SE was 4-sockets) grote impact hebben! Hierbij moet een afweging worden gemaakt voor een migratie naar een hogere editie (Oracle Enterprise Edition) of de Oracle Cloud omgeving.
  • Het is aantrekkelijk om de bestaande SE1 licenties te migreren naar SE2. Ten opzichte van een nieuw aan te schaffen SE2-PROC licentie, is een gemigreerde SE1-licentie zo’n € 2000 per jaar goedkoper m.b.t. de jaarlijkse support fee.
  • Wanneer op korte termijn licentie uitbreiding wordt verwacht, is het aantrekkelijk om tot 1 december 2015 aanvullende SE1-licenties aan te schaffen en deze te migreren naar SE2. Deze tijdelijke actie is erg aantrekkelijk aangezien een SE1-PROC licentie slecht 1/3 deel kost van een SE2-PROC licentie!

Advies nodig?

Heeft u verdere vragen over de SE2-release en de gevolgen voor uw omgeving en licenties?

Vanuit The DOC Professional Services kunnen we u verder ondersteunen en bieden we naast het advies over specifieke licentievragen ook een Oracle Licentie Scan aan. Hierbij wordt de huidige omgeving geinventariseerd m.b.t. Oracle licenties en mogelijke hiaten of besparingen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *