Architectuur :

Met behulp van Dbvisit Standby kan voor een database een stand-by database worden aangemaakt en in sync worden gehouden met de primary database. Net als bij Oracle DataGuard wordt voor de stand-by database een stand-by controlfile aangemaakt.

Oracle Developer migratiestraat

Dbvisit Standby is leverbaar voor Windows, Linux en diverse Unix varianten. Dbvisit Standby maakt voor de connectie tussen beide servers gebruik van SSH. De installatie en configuratie van Dbvisit is eenvoudig en intuïtief. De configuratie is volledig menugestuurd en kan zowel op de command line als in een GUI webinterface uitgevoerd worden.

Archivelog Management :

De archivelog files kunnen zowel gecomprimeerd als ongecomprimeerd naar de stand-by server worden gekopieerd. Hiervoor kan de ingebouwde compressie software worden gebruikt of er kan tijdens de configuratie een externe compressie tool worden opgeven. Dbvisit heeft een eigen archivelog management tool die gebruikt kan worden voor het beheer van de archivelog files op zowel de primary als de stand-by server.

Deze tool kan voor iedere server afzonderlijk geconfigureerd worden. Hierbij kan bepaald worden hoe lang de archivelog files bewaard moeten worden op de server en of deze wel of niet door Dbvisit verwijderd mogen worden als aan bepaalde criteria volgens de configuratie is voldaan. De criteria die hierbij te configureren zijn o.a. het aantal files of het aantal dagen dat de archivelog files bewaard moeten worden of de minimale vrije diskruimte op de archivelog locatie.

Testen & Beheer :

Na de installatie en configuratie van Dbvisit Standby dient een database fail-over uitvoerig getest te worden. Dit dient zowel op database niveau als op applicatie server niveau getest te worden, ter verificatie of de front-end applicatie probleemloos doordraait tegen de stand-by omgeving.

Het beheer en monitoring van de Dbvisit omgeving kan via een intuïtieve GUI webinterface gebeuren, in combinatie met alerts via email.

Samenvattend :

Qua techniek is Dbvisit Standby vergelijkbaar met Oracle Data Guard (uitsluitend in combinatie met Oracle EE), echter DbVisit kan ook in combinatie met Oracle SE1 of SE. De Oracle licentie investeringen zijn dus aanmerkelijk lager!

De ervaring vanuit The DOC is dat de installatie, configuratie en beheer veel eenvoudiger is dan met de Oracle producten.

De organisatie achter Dbvisit is solide, met een uitstekend Service Desk voor supportvragen. Daarnaast wordt het product portfolio continue doorontwikkeld en uitgebreid. Naast Dbvisit Stand-by is er ook Dbvisit Replicate voor replicatie en rapportage omgevingen.