Service Packs

Managed Services

Service Packs.

Vanuit dit service block worden optionele diensten geleverd als additionele Packs naast het dagelijkse monitoring en beheer. In gezamenlijk overleg worden de gewenste Packs bepaald die voor jouw organisatie van toepassing zijn en worden een aantal uren overeengekomen. Tevens wordt bepaald afhankelijk van je voorkeur hoe deze werkzaamheden worden verrekend: Additioneel op basis van nacalculatie of via een strippenkaart als een vast maandbedrag.

Service Packs

Optimaliseer het beheer van je IT omgeving.

SP1 – Incident Management

Het Incident Management Pack is een aantal gereserveerde uren voor issue fixing en problem management tijdens kantooruren, hetgeen tevens een automatische goedkeuring is voor het oplossen van incidenten. Het is de verantwoordelijkheid van The DOC om incidenten op te lossen en structurele oplossingen te vinden voor een vast maandbedrag.

SP2 – Service Management

Het Service Management Pack is een aantal gereserveerde uren voor service management activiteiten zoals: – User support; – Change management; – Release management; – Extended on-site support; Service verzoeken zijn geen incidenten maar bijvoorbeeld kleine standaard wijzigingen, verzoek tot informatie, advies over producten en oplossingen en verdere detail analyses. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op infrastructurele wijzingen of functionele (applicatie) wijzigingen. Naast het remote support is het ook mogelijk om additioneel on-site support te reserveren, afhankelijk van de wensen. Hierbij kan een vast aantal dagen worden gereserveerd voor on-site ondersteuning m.b.t. support, wijzigingen of projectwerkzaamheden.

SP3 – Patch & Lifecycle

Het Patch Management Pack is een aantal gereserveerde uren voor een terugkerende activiteit met betrekking tot patching van uw Oracle omgeving. Afhankelijk van je (on-premise of cloud) configuratie kan dit op diverse niveaus: operating system, database, middleware, applicatie software. Afhankelijk van de patch en security strategie wordt een plan opgesteld rekening houdend met de beschikbare onderhoud tijdvakken voor downtime en test werkzaamheden.

SP4 – Disaster Recovery Testing

Het Disaster Recovery Testing Pack is een aantal gereserveerde uren voor een terugkerende activiteit met betrekking tot testen van uw recovery procedures. Afhankelijk van je configuratie, on-premise of cloud, kan deze test een back-up restore test zijn of een fail-over test naar een stand-by server. Ook de eventuele back-up tools vanuit systeembeheer zoals Veeam, BackupExec of Commvault, dienen te worden meegenomen in deze test om eventuele conflicten en risico’s uit te sluiten. Tijdens de test worden alle stappen gedocumenteerd in een plan inclusief benodigde screenshots. Dit plan kan in de toekomst worden hergebruikt om te verifiëren of alle stappen nog actueel zijn.

SP5 – Custom Environment Scan

In het Custom Environment Scan Pack is een aantal uren gereserveerd met de betrekking tot terugkerende scan activiteiten. Dit inhoud van de scan is maatwerk en wordt afgestemd op je wensen, zoals een health check, risico scan, licentie check, etc. De bevindingen van de scan worden uitgewerkt in een rapportage.

SP6 – Performance Pack (Oracle EE)

In het Performance Pack is een aantal uren gereserveerd voor uitgebreide performance checks en analyse werkzaamheden. Dit Pack kan worden geleverd voor Oracle EE (Enterprise Edition) omgevingen in combinatie met de Oracle Management Packs Diagnostic Pack and Tuning Pack. Deze software packs verzamelen detail informatie over uw database omgeving. De verzamelde data wordt op regelmatige basis geanalyseerd op basis waarvan verdere vervolgacties kunnen worden bepaald om je omgeving te fine-tunen en te optimaliseren.

Samenwerken aan
een nieuw project?

Maak een afspraak