WijEindhoven

Image

WijEindhoven

WijEindhoven is een uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van vier belangrijke wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet op de schuldhulpverlening (mia). Om deze taken efficiënt uit te voeren, heeft The DOC een nieuw systeem ontwikkeld via het WEM No-code platform, waarin alle gegevens van inwoners die ondersteuning nodig hebben worden opgeslagen.

Het oude systeem van WijEindhoven was niet flexibel genoeg en kostbaar om aan te passen. Het duurde te lang om wijzigingen door te voeren. Dus besloot de organisatie op zoek te gaan naar een nieuw registratiesysteem en koos voor het “WEM No-code platform” omdat ze maatwerk nodig hadden, maar het traditionele systeem niet binnen hun budget paste.

Het project om het “WEM No-code platform” te implementeren werd in slechts zeven maanden gerealiseerd. Ze bouwden een compleet nieuw maatwerksysteem. Godert is enthousiast over het werk van het team dat hij beschrijft als een groep jonge en energieke professionals. Hij waardeert hun betrokkenheid bij het project en de positieve energie die ze uitstralen.

Vanuit technisch oogpunt was het project een uitdaging. We moesten het systeem binnen zeven maanden realiseren voor meer dan 300 eindgebruikers, wat technisch gezien een prestatie van formaat was.

Het uiteindelijke doel was om het systeem in eigen beheer te nemen, en Frank gelooft dat dit een ideaal voorbeeld is van hoe de organisatie business en IT dichter bij elkaar brengt. Het “WEM No-code platform” biedt hem als beheerder veel mogelijkheden, en hij waardeert de vlakke leercurve waardoor hij zelf workflows en schermen kan maken.

Hij beveelt het WEM No-code platform aan voor iedereen die op zoek is naar een systeem dat gemakkelijk aan te passen is aan hun behoeften en The DOC als een betrouwbare leverancier met veel kennis en energie.