Maastricht UMC+

Image

Niet-Invasieve Prenatale Test bij het Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ is één van de drie NIPT-laboratoria in Nederland. De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een prenatale screening die een aantal ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind kan opsporen. De test heeft als voordeel ten opzichte van de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie dat deze geen verhoogde kans op een miskraam met zich meebrengt. 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde per 1 april 2017 een subsidieregeling in, waardoor iedere zwangere vrouw die dat wenst, er gebruik van kan maken. Het Maastricht UMC+ verwacht per jaar ongeveer 20.000 keer een NIPT uit te voeren..

“Toen deze regeling eind september 2016 werd afgekondigd, zijn we meteen aan de slag gegaan.” Aan het woord is Renée van Roode, Informatiemanager Klinische Genetica bij het Maastricht UMC+. “Om aan het besluit van de minister gehoor te geven moest ook de ICT grondig worden aangepast. Bij NIPT gaat onze afdeling voor het eerst digitaal communiceren met de aanvragers, de verloskundig zorgverleners. Daarnaast heeft elke stap in het laboratoriumproces een ICT-component. Het opzetten van NIPT was voor ons een uitzonderlijk project, zowel qua omvang als complexiteit. Daarbij kwam ook de tijdsdruk: een half jaar was heel kort. Je weet dat veel zwangeren NIPT willen en dat de minister van VWS ook over de schouder meekijkt.

Voor de aanpassingen in ons laboratoriumsysteem hadden we zelf onvoldoende capaciteit. Om die reden hebben we een ontwikkelaar van The DOC aangetrokken. Deze heeft op tijd alle aanpassingen en koppelingen opgeleverd. Zo konden we op 1 april van start. Het tijdelijk wegvallen van een van onze eigen medewerkers gaf nog een extra handicap. De ontwikkelaar van The DOC heeft dit door zijn inzet en kennis kunnen compenseren. Daarbij is goed samengewerkt met de centrale ICT-afdeling. De ontwikkelaar van The DOC is momenteel nog betrokken bij probleemoplossing en nazorg. We kijken voldaan terug op een geslaagd project en een goede samenwerking met The DOC.”

Renée van Roode  
Informatiemanager
Klinische Genetica

Over Maastricht UMC+
Het Maastricht UMC+ onderscheidt zich (inter)nationaal door de focus op preventie. Dus niet alleen gezondheidsherstel, maar ook gezondheidsbehoud én gezondheidsbevordering. Kerntaken zijn – naast topklinische en topreferente patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/opleiding.