De voordelen van een IT-Partner dicht bij huis?

De wereld om ons heen verandert snel. Economische omstandigheden, nieuw management en nieuwe bedrijfsstrategie zorgen ervoor dat regelmatig een kosten baten analyse wordt uitgevoerd en een nieuwe koers wordt gevaren. De werkelijke beheer- en supportkosten zijn een onderdeel van deze (OPEX, CAPEX) analyse.

Een van de kernwaarden van The DOC is Open & Transparant. Tijdens de regelmatige SLA review gesprekken met onze klanten wordt gezamenlijk bekeken waar de klantprioriteiten liggen en waar zaken kunnen worden bijgesteld om een optimale balans te vinden tussen tijd, kosten, scope, kwaliteit en beschikbaarheid.

Wanneer kostenreductie belangrijk is, zien we vaak een afweging met betrekking tot de offshoring van (een deel van) de IT-diensten. Het lage uurtarief lijkt aantrekkelijk om de kosten te beperken. Echter hebben wij intussen gemerkt dat organisaties die in het verleden gekozen hebben voor offshoring steeds vaker terugkeren op deze beslissing. De communicatie en besparingen die verwacht worden bij offshoring blijken vaak tegen te vallen. Daarom beschrijft dit artikel de concrete voordelen van een IT-Partner dichtbij huis.

Proactief beheer VS Reactief beheer
Met een IT-Partner dichtbij huis, die structureel het beheer van uw systemen verzorgt, bent u als organisatie verzekerd van proactief onderhoud van de bedrijfs kritische applicaties. Bij offshoring is vaak bepaald dat er gereageerd wordt zodra een probleem is gemeld en een ticket is aangemaakt. Het probleem wordt in dat geval opgelost in plaats van voorkomen, wat bij proactief beheer wél het geval is. Oplossen is dan eigenlijk een groot woord, in de meeste gevallen komt het erop neer dat vragen worden opgelost en tickets gesloten, maar wordt ook het echte onderliggende probleem opgelost? Als dat niet het geval is, kan dat leiden tot herhaling van dezelfde issues bij andere gebruikers. Wat vervolgens effect heeft op de (on)tevredenheid onder de gebruikers en kan leiden tot onvoorziene kosten. Het is een legitieme vraag of minder betalen ook daadwerkelijk goedkoper blijkt te zijn. The DOC kan u op basis van ervaring en feedback van andere klanten ondersteunen in het maken van uw afwegingen.

De kwaliteit van The DOC op het gebied van beheer en support is leidend in de Oracle markt. Bij The DOC meten we ons succes aan het aantal issues wat we proactief hebben weten te voorkomen!

Samenwerking en overdracht tussen partners
Wanneer diverse in- en externe partijen samenwerken in het onderhoud en support, zijn een goed georganiseerde en centrale call registratie en de overdracht van informatie essentieel. Anders zijn de grootste risico’s: inefficiënte tijdsbesteding, een te lange doorlooptijd voor een oplossing en onnodig hoge (bijkomende) kosten. Zeker als er samengewerkt moet worden met partijen in andere tijdszones die een andere communicatie cultuur kennen dan die wij in onze Europese markt gewend zijn. Het schakelen tussen diverse tijdzones blijkt vaak een groot obstakel in het snel en efficiënt oplossen van urgente problemen met uw systemen voordat u te maken krijgt met downtime.

Advies op maat
Het kiezen voor een partner dichtbij huis heeft nog een heel belangrijk en cruciaal voordeel. U heeft een partij die meedenkt met uw organisatie in plaats van een partij die alleen issues reactief verhelpt. Meedenken zit hem er bijvoorbeeld in dat we kijken of de systemen nog wel voldoen aan uw behoefte en adviseren over de nieuwste technieken waarmee u direct voordeel kunt behalen. Ook compliancy is een onderwerp dat steeds hoger op agenda komt te staan. Zowel bij onze klanten als bij softwareleveranciers. Via de structurele SLA Review sessies zorgen we ervoor dat uw systemen voldoen aan de behoefte van de organisatie en dat u ter gelijker tijd kunt profiteren van updates en licentie voordelen zodra deze relevant worden.

Bij The DOC adviseren we daarom dan ook, lievere een goede buur dan een verre vriend.

Wat biedt The DOC ‘One Stop Shop’:

    • The DOC biedt bewezen constante kwaliteit en continuïteit met betrekking het beheer en de support van uw (kritische) IT omgevingen. Dit alles op basis van helder afspraken, flexibele contracten en duidelijke communicatie. En daarmee biedt The DOC continuïteit in de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en compliancy van uw (kritische) IT omgevingen. Dit alles tegen redelijke kosten.
    • De gemaakte afspraken worden (desgewenst 24/7) waar gemaakt door onze professionele en gedreven medewerkers. IT en vooral beheer en support is tenslotte mensenwerk! Ons team speelt dus een cruciale rol in de samenwerking met uw team op basis van begrijpelijk en heldere communicatie.
    • The DOC staat borg voor een uitstekend pro- en reactieve beheer en ondersteuning van uw ICT omgeving, databases en applicaties.
    • The DOC denkt met u mee en geeft u heldere input en feedback in uw evaluatieproces zodat u precies weet waar het support en beheer van uw ICT omgeving, databases en applicaties het beste onder gebracht kan worden.

 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Pietwillem Overvoorde via 06-20857214 en pw.overvoorde@thedoc.nl.

Gerelateerd nieuws