VIAG-congres 2016: Klaar voor de vierde industriële revolutie?

Als partner van de VIAG zal The DOC aanwezig zijn bij het VIAG congres op 6 en 7 november in Congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk.

Het VIAG congres is hét evenement voor VIAG leden, IT managers, de integrale manager, managers publieke dienstverlening, de manager bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven en ieder ander die zich bezig houdt met het vakgebied. Op dit jaarlijks terugkerend evenement komt u in een hoogwaardig zakennetwerk, wordt u geïnspireerd, gemotiveerd én wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied.

Thema dit jaar is de vierde industriële revolutie. Een onderwerp dat al in diverse marktgebieden een belangrijke rol speelt waaronder smart manufacturing maar nu ook de weg vindt naar de (lokale) overheid.

De lokale overheid staat voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de publieke zaak, waarbij de rode draad het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatief van inwoners en het verbinden van netwerken is. Daarbij gaat het niet zozeer om productiecijfers en kostenbesparingen zoals in de manufacturing markt, maar eerder om een veilige leefomgeving, deugdelijk onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening. De samenleving verandert. De voortrazende digitalisering en introductie van nieuwe technologieën zorgen voor andere maatschappelijk verwachtingen ten aanzien van de digitale (organisatie overstijgende) dienstverlening. Maar het is niet alleen de techniek die verandert, ook de rol van informatie binnen onze samenleving verandert. Informatie speelt, maatschappelijk gezien, een steeds grotere rol, waarbij het delen, uitwisselen en combineren van informatie belangrijke elementen zijn (big data, Smart Cities). Maar daarnaast is het vooral de mens die het verschil maakt. Mensen van alle leeftijden adopteren nieuwe technische middelen en het gebruik beïnvloedt vervolgens hun gedrag. Met name jongeren zijn het verste in het omarmen van deze nieuwe digitale technologie. In januari 2016 is tijdens de World Economic Forum (WEF) de discussie gestart over de gevolgen van de vierde industriële revolutie. Concreet betekent dit wereldwijd de komende 5 jaar een groot verlies aan banen binnen de energie- en financiële sector, maar juist een toename van banen in de IT en wiskundige beroepen. Kunstmatige intelligentie is hierbij het sleutelwoord. Hoe kan de overheid de balans vinden tussen de opmars van de kunstmatige intelligentie (o.a. via robots) en de fysieke dienstverlening die geleverd wordt aan de burgers. Het is geen verre toekomst meer, de ontwikkelingen en toepassingen gaan steeds sneller. Wat kan en moet er gebeuren?

The DOC is niet alleen bekend met smart industry (industrie 4.0) maar ook bekend met de gemeentemarkt. Vanuit Managed Services worden vele Oracle database omgevingen beheerd vanuit het Remote Service Center. Daarnaast positioneert The DOC spotOn, een complete oplossing voor een effectieve aanpak van fraude en overlast.

Voor meer informatie over het VIAG congres, klik hier.

Gerelateerd nieuws