TIP - The Information Portal :

In de diverse klantomgevingen zien wij vanuit The DOC diverse oplossingen, vaak een combinatie van standaardpakketten en maatwerk. Vaak worden naast een standaardpakket verschillende custom-oplossingen ontwikkeld met betrekking tot rapportages met diverse tools, lokale databronnen in Excel en Access, mobiele oplossingen of interface oplossingen.

Dit resulteert vaak in een verscheidenheid aan tools, leveranciers en extra licentiekosten. Daarnaast ontstaat een risico met betrekking tot onderhoudbaarheid en kennisborging. Het is belangrijk om de juiste oplossing voor het juiste proces te zoeken, rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten.

The DOC heeft dé TIP voor u!

De vele kennis en ervaring die we inmiddels vanuit The DOC hebben opgebouwd, hebben we gebundeld in het product TIP. De afkorting staat voor meerdere toepassingen zoals The Information Portal, The Integration Platform of The Innovation Platform.

Waarom is TIP ontwikkeld? We hebben de jarenlange expertise gebundeld met oog op standaardisatie en herbruikbaarheid. Bovendien kunnen we vanuit The DOC één loket bieden voor kennis, support en onderhoud.

Wat is TIP?

– TIP is een platform voor centralisatie van data
– TIP is een portal voor de ontsluiting en visualisatie van data
– TIP is een Framework voor maatwerk ontwikkeling
– TIP is geborgd in het expertise centrum binnen The DOC

TIP Voordelen

– Voor TIP zijn geen aanvullende licentiekosten nodig
– TIP.Framework is onderdeel van de Oracle database
– TIP heeft de voordelen van de Oracle database, o.a. schaalbaarheid, back-up, performance, etc.
– TIP.Framework is gebaseerd op best practices
– Voor TIP is geen lokale software installatie nodig, TIP is volledig webbased, zowel voor development als deployment

TIP Modules

The Information Portal is onder te verdelen in een aantal modules. Afhankelijk van de module is dit in de vorm van out-of-box software of in de vorm van een oplossing gebaseerd op best practices, maar wel gebaseerd op het TIP.Framework.

TIP bestaat uit de volgende modules:
– TIP.Framework
– TIP.Solutions
– TIP.Reporting
– TIP.Integration
– TIP.Mobile
– TIP.Custom