TIP.Solutions :

TIP.Solutions bestaat uit een aantal out-of-the-box beschikbare applicaties welke hetzij ingezet kunnen worden hetzij als voorbeeld kunnen dienen voor een vergelijkbaar maatwerk ontwikkeltraject.

– Project Management Tool
– System Information Overview
– Bezoeker Registratie Systeem
– Incident Registratie Systeem
– Actie Registratie Systeem
– Custom Application Browser

Project Management Tool :

Sinds 1999 hebben we vanuit The DOC vele projecten succesvol afgerond. Voor project management zijn heldere rapportages en goede communicatie essentieel om inzicht te verschaffen in voortgang qua scope & functionaliteit, budget & planning waarbij eventuele knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd.

Vanuit de vele projectervaringen voor diverse klanten hebben we vanuit The DOC een Project Management Tool (PMT) ontwikkeld. Hiermee kunnen we op een snelle en efficiënte wijze het gewenste project inzicht verschaffen.

Via PMT kunnen o.a. de Project Log en Applicatie Issue Log worden onderhouden en gerapporteerd. In het inzicht m.b.t. voortgang wordt via een aantal grafische dashboards visueel gerapporteerd.

System Information Overview :

Met name in omgevingen met diverse componenten met servers, databases, applicaties, software versies, diverse contactpersonen etc. is het lastig om het overzicht te behouden. System Information Overview is een Configuration Management applicatie die is ontwikkeld om dit overzicht te creëren.

Tijdens onderhoud en beheer of migraties kan snel worden bepaald welke invloed dit heeft op welke omgeving en welke contactpersonen geïnformeerd dienen te worden.

In System Information Overview kunnen tevens omgevingsdata (account informatie, login historie, auditing, sizing, etc.) worden opgeslagen voor audit en management rapportages.

Bezoeker Registratie Systeem :

Heeft u ook een papieren bezoekersadministratie, de bekende inschrijfmap aan de balie?
Op zoek naar een electronische oplossing?

Het Bezoeker Registratie Systeem is een webapplicatie voor de registratie van bezoekers. Hierbij kan de bezoeker zich eenvoudig registreren waarbij aanvullende informatie kan worden getoond (bijv. plattegrond, veiligheidsinstructies, etc.). Na aanmelding kan (optioneel) een bezoekerspas worden geprint en wordt de betreffende contactpersoon binnen de organisatie geïnformeerd (via email of bijv. sms) over het aanwezige bezoek. Bij het verlaten van de klant kan de bezoeker zich eenvoudig weer uitschrijven uit het systeem waarbij de contactpersoon van de klant hiervan wederom een bericht (email) krijgt. Indien een bezoeker zich niet uitschrijft zal na aflopen van een (in te stellen) termijn de bezoeker automatisch worden uitgeschreven. In dat geval wordt er een bericht (email) gestuurd naar de contactpersoon van de klant maar daarnaast ook een bericht naar de bezoeker dat hij/zij automatisch is uitgeschreven aangezien hij/zij zich niet zelf heeft uitgeschreven. Daarnaast wordt ook (optioneel) een beheer team op de hoogte gesteld van het automatisch uitloggen van een bezoeker. De berichten die gestuurd worden zijn binnen het systeem configureerbaar.

Het Bezoeker Registratie Systeem ondersteunt tevens meerdere locaties welke gekoppeld zijn aan elkaar. Hierdoor is het eenvoudig om een overzicht te hebben van alle bezoekers binnen de organisatie.

In geval van calamiteiten kan via het Bezoeker Registratie Systeem een actuele bezoekerslijst worden gegenereerd en geprint, vanuit elke plek waar via een webbrowser toegang is tot het systeem, uiteraard voor degenen die hiervoor geautoriseerd zijn.

Naast het in- en uitchecken van bezoekers wordt de informatie over de bezoeken opgeslagen in het systeem waarbij het mogelijk is om hier diverse rapportages op te draaien, bijv. gemiddelde bezoekduur, frequentie bezoeken, etc.

Het systeem is eenvoudig en gebaseerd op ervaringen in de praktijk echter kan in overleg op maat ontwikkeld/aangepast worden.

Het Bezoeker Registratie Systeem biedt de volgende voordelen:

– Eenvoudig systeem voor in- en uitchecken van bezoekers
– Volledig webgebaseerd, dus geen lastige installaties e.d. nodig op het systeem bij de inschrijf lokatie
– Een overzicht van alle bezoekers binnen de organisatie
– Geen papieren intekenlijst meer die bijv. vol of kwijt kan raken
– Direct in te zien en te printen vanuit elke plek met toegang tot het systeem, dus ook bij een calamiteit op de plek van registratie is de lijst gewoon op te vragen en te printen
– Mogelijkheid tot benaderen of maken van gedetaileerde bezoeker registratie rapportages
– Meertalig (standaard Nederlands en Engels)