TIP.Integration :

TIP.Integration bestaat uit diverse technische componenten die door The DOC zijn ontwikkeld. Afhankelijk van de klantomgeving kunnen deze integratie oplossingen worden hergebruikt en toegepast, zie onderstaand overzicht met de integratie mogelijkheden:

– Integratie (Google) Maps
– Integratie Machine besturing (OPC/PLC)
– Integratie met RFID systemen
– Integratie met AutoCAD
– Integratie barcode scanners
– Integratie Oracle eBS
– Integratie Oracle BI
– Integratie Jasper Reports
– Integratie Websockets
– Integratie Twitter Bootstrap
– Integratie d3js
– Integratie Yfiles
– Integratie FontAwesome