TIP.Custom :

Bevatten de overige TIP modules nog niet de gewenste functionaliteit of mogelijkheden ? Dan kunnen we onder de noemer TIP.Custom ervoor zorgen dat de gewenste functionaliteit voor u wordt ontwikkeld, gebaseerd op het TIP.Framework maar op maat gemaakt naar uw wensen en eisen.

Voor maatwerk ontwikkeling kan TIP.Custom worden ingezet met als voordelen:

– Centrale opslag (Eén waarheid, voordelen Oracle database, etc.)
– Efficiëncy (snelle data entry, custom business rules & visualisatie)
– Herbruikbaarheid (gebaseerd op TIP.Framework)

De toepassingen voor custom maatwerk zijn erg divers, bijvoorbeeld specifieke functionaltiteit waarvoor geen standaard applicaties beschikbaar zijn.

Het maatwerk kan ook aanvullend zijn op standaard applicaties, waarbij bijvoorbeeld voor complexe invoerschermen een maatwerkoplossing wordt ontwikkeld voor efficiënte invoer (bijv. data entry in een grid lay-out) of visualisatie van belang is.

The DOC demo site :

Op The DOC demo site staan een aantal voorbeelden van specifieke compontenten en plug-ins die door The DOC zijn ontwikkeld voor klantoplossingen. Deze componenten kunnen worden ingezet bij de bouw van complexere APEX web applicaties.

De componenten op The DOC demo site zijn per categorie ingedeeld:

– Plugins
– Browser Manipulations
– Non-standard Graphs
– Lay-out
– Model Builders
– Portal Builder

Plugins :

Plugins zijn out-of-the-box componenten die in de APEX applicaties geïmporteerd kunnen worden.

In de praktijk is het vaak wenselijk dat de breedte van kolommen in een APEX-report niet vast gedefinieerd worden, maar dat deze breedte dynamisch door de eindgebruiker kan worden aangepast.

Tevens is het vaak wenselijk dat een aantal kolommen kunnen worden vastgezet (freezed), zodat bij het scrollen door de data, de vastgezette kolommen niet uit beeld verdwijnen.

Meer informatie: The DOC demo site – plugins

Browser Manipulations :

Met APEX kunnen webbased applicaties worden ontwikkeld. Echter afhankelijk van de situatie, kan het gewenst zijn om standaard functionaliteit van de browser uit te schakelen, zoals:

– Uitschakelen van F5 – Refresh
– Uitschakelen van de browser navigatie buttons (terug, vooruit)
– Uitschakelen van de URL-regel zodat eindgebruikers de URL niet handmatig kunnen wijzigen

Meer informatie: The DOC demo site – browser manipulations

Non-standard Graphs :

Afhankelijk van de omgeving kunnen de standaard APEX grafieken te kort schieten en zijn er soms specifieke wensen m.b.t. grafiektype en lay-out.

Op The DOC demo site zijn een aantal mogelijkheden van custom graphs toegevoegd, zoals:

– Bar Chart
– Bubble Chart
– Donut Chart
– Gauge Meter
– Line Chart
– Timeline Graph
– Network Graph
– Zoomable Timeline
– Collapsible Tree

Meer informatie: The DOC demo site – non-standard graphs

Lay-out :

Tijdens het ontwikkelen van APEX applicaties kunnen de kleuren van objecten worden voorgedefinieerd, bijv. de kleurcodering van statusvelden.

Het is echter ook mogelijk om deze kleurcoderingen dynamisch te maken, zodat de gewenste kleurcodering door de eindgebruiker zelf gedefinieerd kan worden via een zgn. color picker.

Meer informatie: The DOC demo site – lay-out

Model Builders :

Query Builder

Als APEX Developer kun je gebruik maken van SQL Workshop om zelf SQL-queries te ontwikkelen. Echter, ook voor super-users, met kennis van het data model, kan het een optie zijn om deze functionalteit beschikbaar te stellen, indien data gewenst is die (nog) niet via de voorgedefinieerde interactieve reports beschikbaar is.

The DOC heeft deze functionaliteit doorontwikkeld waarbij vanuit een generieke pagina custom queries (work objects) kunnen worden ontwikkeld. De resultaten van de queries worden als (rapportage) views opgeslagen. Deze views kunnen als interactieve reports beschikbaar worden gesteld aan de overige gebruikers.

Meer informatie: The DOC demo site – model builders

Workflow Builder

The DOC heeft een Workflow Builder ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om in de APEX-applicatie workflows te ontwikkelen en te bewaken.

De diverse stappen in een workflow proces kunnen worden gedefinieerd en aan elkaar gekoppeld. Tevens is het mogelijk om mail functionaliteit toe te voegen zodat de gebruiker een melding krijgt wanneer een bepaalde actie van hem/haar verwacht wordt in het proces.

Meer informatie: The DOC demo site – workflow builder

Portal Builder :

The DOC heeft een Portal Builder ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om vanuit een foto of afbeelding te navigeren binnen de APEX-applicatie. Het grote voordeel van navigatie op basis van afbeeldingen is, dat dit voor de gebruiker veel eenvoudiger is dan navigatie op basis van een tabel met codes/omschrijvingen. Binnen de afbeelding kunnen zgn. clickable areas worden gedefinieerd. Binnen de clickable area kunnen de vervolgstappen m.b.t. navigatie worden vastgelegd door een key-user.

In onderstaand voorbeeld is de SS Rotterdam genomen, waarbij via de dwarsdoorsnede van het schip kan worden ingezoomd op een specifiek dek. Vanuit het dek, kan vervolgens weer worden ingezoomd op een specifieke kamer, etc.