TIP.Custom | Portal Builder

The DOC heeft o.a een (Visual) Portal Builder ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om binnen een APEX-applicatie zelf foto’s of afbeeldingen toe te voegen, hierop gebieden te markeren en van daaruit verdere acties uit te voeren, zoals navigeren naar andere afbeeldingen, detail informatie, product gegevens etc. Het grote voordeel van navigatie op basis van afbeeldingen is, dat dit voor de gebruiker veel eenvoudiger is dan navigatie op basis van een tabel met codes/omschrijvingen. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden !

Binnen de afbeelding kunnen zgn. clickable areas worden gedefinieerd. Binnen de clickable area kunnen de vervolgstappen m.b.t. navigatie worden vastgelegd door een key-user.

In onderstaand voorbeeld is de SS Rotterdam genomen, waarbij via de dwarsdoorsnede van het schip kan worden ingezoomd op een specifiek dek. Vanuit het dek, kan vervolgens weer worden ingezoomd op een specifieke ruimte, etc.

 

portal_builder1

portal_builder2

Voor meer informatie over de (Visual) Portal Builder, The DOC demo site, specifieke compontenten en plug-ins die door The DOC zijn ontwikkeld voor klantoplossingen, zie https://www.thedoc.nl/solutions/tipcustom.

Gerelateerd nieuws