SpotOn  

Transforming all the data in your city into Smart Insights!

Binnen de Nederlandse Gemeenten zien wij een grote stijging van het gebruik van Smart Data in het vergaren en aanpakken van ongebruikelijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leegstand, overlast en adresgerelateerde misstanden zoals woonfraude.

Het opbouwen van Smart Data vanuit verschillende informatiebronnen binnen uw gemeente geeft u kansen en nieuwe inzichten in uw eigen data. Deze inzichten kunnen vervolgens door bestuurders en beleidsmakers worden ingezet ter ondersteuning van financiële en/of maatschappelijke doelstellingen.

From Dark Data into Smart Data 


Fase 1: Dark Data

Data stromen binnen Gemeentes zijn van een gigantische omvang en lopen in de meeste gevallen via verschillende instanties en komen daarmee ook vaak op verschillende manieren binnen bij de Gemeentes. Deze data word ook wel: “Dark Data” genoemd. Het is data die niet de volledige potentie benut die het wel inzicht heeft.

Deze gigantische bron van Dark Data heeft de potentie om de inzichten van Gemeentes drastisch te veranderen zodra deze op een juiste en structurele manier gefilterd is en omgezet wordt naar Smart Data met indrukwekkende inzichten.


Fase 2: Smart Data

Het omzetten van Dark Data gebeurd aan de hand van onze applicatie SpotOn. Deze applicatie verbind en brengt een heldere structuur aan in de verschillende informatiestromen. Op deze manier kunnen er duidelijke koppelingen gelegd worden binnen de data van de Gemeente. Dit levert zeer waardevolle inzicht op!  Zo weet u bijvoorbeeld precies waar leegstand plaats vindt binnen uw gemeente. Maar ook als u wilt zien op welke plekken er misstanden plaatsvinden binnen de Gemeente.

Met SpotOn zetten we de Dark Data om naar Smart Data waarop u als Gemeente kunt handelen en beleid kunt bepalen!


Fase 3: Inzicht & Actie

Nadat we de Dark Data hebben getransformeerd naar Smart Data is het tijd om te deze informatie als Gemeente volledig te benutten. Samen met u kijken we mee en adviseren over de juiste opvolging van de data. Dit loopt uiteraard per gemeente uiteen aangezien iedere gemeente uniek is en de specifieke behoeftes van de inwoners zo goed mogelijk wil invullen.

Wat kan Smart Data bijvoorbeeld betekenen voor uw Gemeente:
• Inzicht en overzicht in winkelleegstand in de gemeente.
• Informatie tijdens rampen en crisissituaties is betrouwbaarder
• Minder problemen ten aanzien van overbewoning en afname van criminaliteit
• Financiële besparing door een structurele aanpak van woonfraude en andere foutieve uitkeringen.
• Verbetering van zichtbaarheid en het imago van de gemeente.

Wilt u meer weten over onze oplossing SpotOn?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!