ALL ABOUT PRODUCT SOLUTIONS

Product Solutions hangt nauw samen met alle andere diensten en kan gezien worden als de logische samenvoeging van diverse activiteiten tot één oplossing. Een voorbeeld. Voor een grote gemeente heeft The DOC vanuit Professional Services een product ontwikkeld voor het opsporen van woonfraude, onder andere door het toepassen van Business Intelligence waarbij data uit diverse databronnen werden samengevoegd. Dat werd op meerdere fronten een groot succes. Alleen al op financieel gebied bespaarde het de gemeente vele miljoenen. Vervolgens sloot de klant een beheerovereenkomst (Managed Services) met The DOC voor het onderhoud en beheer van de oplossing.

Maar daar bleef het niet bij. In overleg met de klant ontwikkelden wij dit programma door tot een product dat adres-gerelateerde misstanden opspoort en door alle gemeenten of andere overheidsorganen gebruikt kan worden. Het zou bijvoorbeeld ook ingezet kunnen worden bij het opsporen van subsidiefraude of misbruik van studiefinanciering.

Het is een prachtig voorbeeld van een volledig binnen onze eigen organisatie ontwikkeld product dat als oplossing voor u beschikbaar is. De beste oplossingen zijn het logische gevolg van vakmanschap. Ons vakmanschap!

Vanuit The DOC - Product Solutions worden onderstaande diensten verleend:

Product Solutions