ALL ABOUT BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence is de toekomst. U kent het misschien wel, uw zelfdenkende auto adviseert u naar de garage te gaan omdat er onderhoud nodig is. Of u bestelt via internet een artikel waarna de leverancier u andere producten adviseert die mogelijk eveneens interessant voor u kunnen zijn.
Hoe werkt zoiets? De fabriek, of de leverancier, bekijkt continu alle beschikbare data vanuit verschillende hoeken. Patronen worden herkend en in kaart gebracht. Verschillende data worden samengevoegd. Daaruit volgt een advies, bijvoorbeeld dat uw auto onderhoud nodig heeft.

The DOC doet het precies zo. Data worden niet alleen opgeslagen, er wordt mee gewerkt om voorspellend en sturend te kunnen zijn. Als een ware Sherlock Holmes onderzoeken we data, voegen we samen, ontdekken we patronen, visualiseren die en komen aan de hand daarvan tot een voor u belangrijk advies. Het is een specialisatie die wij tot in onze vingertoppen beheersen en u, wie weet, inzichten geeft in mogelijkheden waar u niet eerder aan gedacht had. Business Intelligence is toepasbaar binnen alle organisaties en op alle niveaus. Van rapportages naar dashboards tot voorspellende analyses en datavisualisatie.

Organisaties hebben soms geen idee hoeveel meer informatie ze uit hun eigen data kunnen halen. Daar liggen kansen die wij graag voor u willen benutten!

Vanuit The DOC - Business Intelligence worden onderstaande diensten verleend: