Oracle Database

Oracle Database/Middleware Beheer 

The DOC zorgt ervoor dat u optimaal toegang heeft tot uw bedrijfsdata en dat deze veilig worden opgeslagen in uw Oracle Database.

Wij bieden klanten een flexibel pakket aan dienstenniveaus zodat zij zich geen zorgen hoeven maken over de continuïteit. Dat gaat van het beschikbaar zijn op afroep tot het geven van volledige support op een 24×7 uur basis.
Natuurlijk adviseren we over het installeren van patches en upgrades van de Oracle Database en Middleware en voeren wij die in overleg uit.

Het proactief opereren zit bij onze professionals in het bloed, zij hanteren het motto “voorkomen is beter dan genezen.”  Deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit het Remote Service Center in Weert, waar u van harte welkom bent om eens met eigen ogen te zien hoe wij een deel van uw zorg uit handen nemen.

Waarom Onderhoud?

Naast de dagelijkse monitoring worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de storingskans te verkleinen, het rendement te handhaven, stilstand te voorkomen en de risico’s te beperken.

Per klantomgeving is dit maatwerk, afhankelijk van de database omgevingen. Hierbij zal een optimale balans worden gezocht tussen onderhoudskosten en opbrengst & betrouwbaarheid.

Het doel van (remote) beheer is geen ongeplande onbeschikbaarheid van uw database & middleware omgeving! Goed beheer van de Oracle omgeving kan voorkomen dat uw kritische bedrijfsprocessen (productie, distributie, orders, etc.) verstoord worden.

Voordelen Remote Support

  • Kostenbesparend: Maximale continuïteit en beschikbaarheid tot 24×7 tegen beperkte investeringen.
  • Continuïteit: The DOC zorgt voor back-up, ook bij ziekte en vakantie.
  • Flexibiliteit: The DOC zorgt voor inzet van benodigde resources met de juiste specialistische kennis.
  • Kennisborging: U heeft beschikking tot actuele remote Oracle kennis, zodat u daar zelf niet in hoeft te investeren.
  • Focus: U kunt zich volledig richten op uw core business, in plaats van Oracle techniek.

SLA dienstverlening

De SLA dienstverlening is opgezet conform ITIL.

Het Servicetransitie proces heeft als doel het ontwikkelen en uitrollen van IT services. Hierbij valt te denken aan configuratiebeheer, kennisbeheer, wijzigingsbeheer, etc.

Het doel van het Service-operatie proces is het leveren van IT services op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. Dit omvat zowel gebruikersverzoeken als het oplossen van service onderbrekingen als ook het uitvoeren van routinematige operationele taken (incidentbeheer, eventbeheer en probleembeheer).

Alle incidenten waarop actie wordt ondernomen, worden geregistreerd in het service systeem van The DOC.

Oracle Database

Maand Rapportage

Maandelijks wordt een rapportage per mail verzonden met een overzicht van:
– De verrichte activiteiten van afgelopen maand conform SLA
– De verrichte activiteiten van afgelopen maand buiten SLA (Additioneel)
– Budget overzicht
– De geplande activiteiten voor de komende maand conform SLA.
– De geplande activiteiten voor de komende maand buiten SLA (Additioneel).

Beheerset Rapportage

Binnen SLA niveau 4 (Volledig Support) wordt er standaard per kwartaal een rapportage m.b.t. de beheerset meegeleverd. Voor de lagere SLA niveaus kan deze rapportage additioneel worden afgenomen.

Deze rapportage wordt per klant omgeving op maat ingevuld afhankelijk van de klantbehoeften.

De rapportage kan detailinformatie bevatten over de diverse Oracle databases (development, test, acceptatie en productie), diverse software versies (applicatie, middleware, database), groei, etc.

 

Bekijk ook onze mogelijkheden voor een database quick-scan.