Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence :

Oracle Business Intelligence Tools kunnen in zijn algemeenheid worden onderverdeeld in drie categorieën:
●  Data management tools
●  Data discovery toepassingen
●  Rapportage tools (inclusief dashboards en visualisatie software).

Het product Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, verder OBIEE genoemd, bevat de data discovery en rapportage tools. OBIEE bestaat uit meerdere componenten, o.a:
– BI Server & Repository
– De Presentatie Server met o.a. Answers, Dashboards, Presentation Catalog, etc.

Onderstaande diagram toont een overzicht van de diverse BI-componenten:

Oracle Business Intelligence

De data management tools (ETL) worden verder toegelicht in Data Warehouse & ETL.

BI Server & Repository :

Voor de vertalingen die de Oracle Business Intelligence Server moet maken, maakt deze gebruik van definities die een ontwikkelaar heeft vastgelegd. De definities (metadata) worden vastgelegd tijdens een stappenplan in drie lagen in de Repository, afgekort als RPD. Het stappenplan om te komen tot een ingericht model in de drie lagen van OBIEE is als volgt:

Fysieke Laag
In de fysieke laag worden de definities van de brondata geïmporteerd. Met deze stap wordt de metadata binnengehaald en wordt er vastgelegd hoe de bron eruit ziet.

Business Laag
In de business laag wordt een dimensioneel model gedefinieerd als een logische presentatielaag op basis van de bron. In deze stap wordt een dimensioneel model gemaakt met een feittabel en dimensies, ongeacht hoe de bron eruit ziet. Hier wordt de fysieke laag aan de presentatie laag gekoppeld, en worden de levels en hiërarchieën gedefinieerd op de dimensies. Tevens kunnen in de business laag de  calculaties op de feiten worden gespecificeerd.

Presentatie Laag
In de presentatie laag wordt een presentatiemodel of onderwerpsgebied gemaakt. Hier wordt aangegeven welke delen uit het logische model beschikbaar moeten komen voor eindgebruikers, zodat zij hun rapporten kunnen maken. Tot slot wordt bepaald hoe men omgaat met security (afschermen van data voor bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen door middel van datafilters).

Oracle Business Intelligence

Presentatie Omgeving :

De Presentatie Omgeving is een web interface naar de BI Presentation Server. Het bevat alle rapporten  en dashboards die zijn gemaakt.   De omgeving kan gestart worden vanuit een client browser. Na de login op de startpagina kan er gebruik worden gemaakt van de diverse onderdelen en onderwerpsgebieden afhankelijk van de autorisatie.

Binnen de presentatie laag kan een globale indeling gemaakt worden in Scheduler, Answers  en Dashboards.

Scheduler
Via de Scheduler kunnen rapporten worden ingepland waardoor eindgebruikers hun eigen specifieke rapporten via mail kunnen ontvangen.

Answers
In de analyse omgeving (Answers) kunnen de gebruikers hun eigen rapportages maken. Aan de hand van de in de Repository gemaakte onderwerpgebieden, kunnen hier rapporten, grafieken en andere zaken worden gemaakt waarbij beschikbare velden worden geselecteerd en additionele filters kunnen worden toegepast. Deze rapporten en grafieken kunnen dan weer beschikbaar worden gemaakt op de Dashboards.

Dashboards
Via Dashboards kunnen minder ervaren gebruikers  de reeds beschikbare rapportages raadplegen. Zij kunnen hun selecties maken door middel van keuzelijsten (prompts) op de Dashboards. Met deze prompts kunnen rapportages beperkt en gefilterd worden om zo aangepast te worden aan ieders persoonlijke voorkeuren.

Binnen OBIEE zijn diverse visualisaties mogelijk, van tabellen, draaitabellen tot verschillende grafiek types, meters en prestatie tegels. Al deze objecten zijn te combineren in rapporten en dashboards. Daarnaast is het ook mogelijk om de rapporten af te drukken in HTML of PDF formaat, of om ze te exporteren naar bijvoorbeeld Excel en Powerpoint.