Oracle Maatwerk

Maatwerk Projecten :

We werken op een iteratieve wijze waarmee we snel resultaat hebben en de gewenste functionaliteit eenvoudiger in kaart brengen via Oracle Maatwerk.

Deze werkwijze garandeert maatwerkoplossingen die toekomstvast zijn. Tijdens de ontwikkeling toetsen we of de resultaten voldoen aan de functionele specificaties én de verwachtingen van de gebruikers. Zo blijft het project beheersbaar, controleerbaar en direct corrigeerbaar. The DOC levert de specialisten en neemt hiervoor graag de verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend zijn de afspraken met u over een vaste prijs en vaste opleveringsdata duidelijk.

Tijdens de vele jaren projectervaring binnen The DOC is The DOC Toolbox flink gevuld met projecthulpmiddelen. In overleg met de klant en specifieke projectwensen zullen de juiste hulpmiddelen worden bepaald en ingezet tijdens de projectuitvoering, zoals ontwerp & test documentatie en kwaliteit.

Ontwerp & Test Documentatie :

Documentatie is vaak de sluitpost op de projectbegroting. Op langere termijn is echter onze ervaring dat documentatie absoluut zijn vruchten afwerpt!

Functioneel Technisch Ontwerp

In de specificatiefase van een project is een Functioneel Technisch Ontwerp document een goed hulpmiddel om beter en effectiever met elkaar te communiceren. Door de ontwerpbesluiten vast te leggen in een document en regelmatig te reviewen met het project team is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren, hoe functionaliteit in elkaar zit en welke elementen cruciaal zijn in het bedrijfsproces.

Wanneer het ontwerp is uitgekristalliseerd, zal dit tevens een positief effect hebben tijdens de Development fase waarbij het aantal verrassingen en wijzigingen tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Ook tijdens de latere Beheerfase van een applicatie (Het Oracle Maatwerk) is actuele documentatie een vereiste om op goede en efficiënte wijze applicatie beheer te kunnen leveren.

Functioneel Technisch Ontwerp documentatie bevat o.a. een beschrijving van:
– Architectuur & interfacing
– Database componenten
– User Interface
– Authenticatie, autorisatie en applicatie menu structuur
– Detail ontwerp per functionaliteit (beschrijving van scherm, rapport en/of interface componenten)

Test documentatie

Afhankelijk van het project, applicatie complexiteit en eventueel geldende kwaliteit- en audit richtlijnen wordt de juiste test strategie bepaald en vastgelegd in een Test Plan, Test Report of Data Migratie Plan.

De test strategie kan variëren van een aantal basiscontroles (omgevingsinstellingen, security, interfacing, performance, etc.) tot een uitgebreide beschrijving van test scenario’s met diverse procesflows en afhankelijkheden.

Bij complexe situaties kunnen geautomatiseerde test tools worden ingezet om test scenario’s op te nemen en vervolgens deze opnames meerdere malen af te spelen. Via deze tools kunnen scenario’s geautomatiseerd worden uitgevoerd om tot de verwachte testresultaten te komen.

Bij toekomstige applicatie wijzigingen, omgevingswijzigingen of upgrades kunnen de reeds vastgelegde test scenario’s worden hergebruikt voor regressie testen en indien nodig worden uitgebreid en aangepast.

Kwaliteit :

Aandacht voor kwaliteit en volgen van standaarden en best practices zijn essentieel om een Oracle Maatwerk project goed te kunnen afronden en te kunnen overdragen naar het applicatie support team. Binnen The DOC maken we gebruik van onderstaande hulpmiddelen:
– Development Guidelines & Patterns
(o.a. standaardisatie source code en user interface)
– Geautomatiseerde kwaliteitscontrole van source code
(o.a. code correctheid, efficiency, onderhoudbaarheid, programma structuur, leesbaarheid)
– Peer-review
– Versiebeheer / OTAP-omgeving

Bekijk ook onze andere diensten onder Professional Services zoals Oracle Apex.