Licentie Scan

Licentie Scan

Doel van een Licentie Scan is een overzicht te geven van de Oracle producten en de gebruikte features en options die binnen de producten zijn geïnstalleerd. Deze feitelijke informatie kan vergeleken worden met de aangekochte oracle licenties.

Tijdens de Licentie Scan komen de volgende zaken aan de orde:

– Inventarisatie van de Oracle producten die binnen de organisatie gebruikt worden.
– Inventarisatie van het aantal database users, de gebruikte features en options binnen die Oracle producten.
– De feitelijke inventarisatie vergelijken met de Oracle producten waarvoor licenties aanwezig zijn.
– Benoemen van hiaten, ontbrekende wensen of mogelijke besparingen.
– Advies m.b.t. tot aankopen niet-gelicenseerde producten of afstoten daarvan.

De licentie scan door The DOC wordt uitgevoerd op basis van best practices en ervaringen van licentieproblematiek bij andere klantomgevingen. De informatie wordt uitgewerkt in een rapportage en dient als advies om mogelijke licentie problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat u niet teveel betaald maar precies op maat gelicentieerd bent.