Ervaringen met OBIEE 11g en Qlikview

Blog: Ervaringen met OBIEE 11g en Qlikview
Auteur: Jeroen Riethorst (Oracle BI Consultant)
jeroen-riethorst

Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen OBIEE en Qlikview?
Zijn ze eigenlijk wel te vergelijken, of zijn het twee totaal verschillende pakketten?

In deze blog zal ik mijn ervaringen over beide producten geven en deze vragen beantwoorden. Wel wil ik vermelden dat mijn ervaring met OBIEE groter is dan met Qlikview. Dus alhoewel de ervaring met beide producten niet gelijk is, wil ik toch een vergelijking tussen beiden producten maken.

Ik had een aantal rapporten en grafieken in OBIEE gebouwd, waarbij de data uit een datawarehouse omgeving komt. Ik heb onderzocht of ik deze rapporten en grafieken ook in Qlikview kon bouwen, en of dit nu gemakkelijker of moeilijker was dan in OBIEE. Het ging mij niet om de simpele tabellen en lijstjes, maar om wat ingewikkelde grafieken. De conclusie is, ja je kunt in beide omgevingen dezelfde rapporten en grafieken bouwen. Maar wat zijn dan de verschillen?

Rapport gebouwd in OBIEE 11g

OBI-rapport

Hetzelfde rapport in Qlikview

Qlikview-rapport

De data

Hier zit voor mij het grootste verschil. Het verzamelen van de data d.m.v. het bouwen van scripts in Qlikview vond ik wel een stap terug in de tijd. Ondanks dat het hier een eenvoudig stermodel betrof, was het veel werk om alle scripts voor het laden van de tabellen te bouwen. Zeker als je advies volgt volgens de training om een 3 lagen structuur aan te brengen voor de data:

 • Data Extraction;
 • Datamarts;
 • Business Layer.

Nu kan ik me die indeling goed voorstellen, omdat OBIEE in de Repository natuurlijk dezelfde indeling heeft. Beide hebben de mogelijkheden om tabellen te importeren. Bij Qlikview worden er dan scripts gegenereerd, maar er worden geen relaties tussen de tabellen meegenomen. De relaties binnen Qlikview worden automatisch gemaakt d.m.v. de kolomnamen van de tabellen. Aangezien alle tabellen in het model een kolom ID hebben, worden er allemaal verkeerde relaties gelegd. Je moet er dus in de scripts voor zorgen dat de kolommen die een relatie met elkaar hebben, dezelfde unieke naam hebben. Aangezien OBIEE bij een import ook alle foreign key relaties meeneemt, heb je daar bij OBIEE geen last van. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je het model en alle relaties wel goed hebt gedefinieerd in de database.

De werkwijze bij Qlikview is best foutgevoelig, en vraagt om uitgebreide kennis van het datamodel. Er wordt veel geschreven over OBIEE, en dat je niet zonder de IT afdeling kunt om er mee te werken, en dat dit bij Qlikview anders is. Nu is dat voor OBIEE zeker het geval, maar ik denk dit voor Qlikview niet anders is als het gaat om wat uitgebreidere datamodellen. Ik zie de eindgebruikers ook daar niet de scripting bouwen om hun eigen datasets te maken. Dit blijft toch een taak van de IT afdeling, zeker in een server omgeving. Het enige is dat met een desktop versie van Qlikview, kunnen gebruikers misschien snel een Excel bestand laden, en daarover rapporteren. Dit is voor OBIEE weer een stuk lastiger te realiseren.

Het grote voordeel van OBIEE is, dat je je model maar een keer hoeft te bouwen. Daarna kun je voor elk rapport en grafiek gebruik maken van het model. Voor de eindgebruikers is het op deze manier ook eenvoudiger om meteen rapportages te maken, je hoeft je niet druk te maken over het verzamelen van de data. Dit in tegenstelling tot Qlikview, waarbij je bij elk document eerst weer moet zorgen dat de data geladen wordt. Nu kun je door een goede opzet, zoals de drie lagen structuur, natuurlijk een heleboel scripts hergebruiken, maar het blijft toch een stuk lastiger om een rapport op te zetten.

Rapporten & Grafieken

De grafiek types die je bij beide tools kunt maken, zijn vergelijkbaar. Wel is Qlikview duidelijk in het voordeel voor wat betreft de mogelijkheden om allerlei zaken in de grafieken aan te passen. Zoals het maken van horizontale en verticale referentie lijnen. Verticale referentie lijnen zijn in OBIEE alleen met het nodige truc werk te maken. Maar daar staat tegenover dat het maken van eenvoudige rapporten en grafieken voor een eindgebruiker makkelijker is. Bijvoorbeeld met sommaties en gemiddelden. In het model in OBIEE wordt het aggregatie niveau al vastgelegd. Dit hoeft de eindgebruiker dan niet meer zelf te doen. Het is een kwestie van de juiste kolommen bij elkaar klikken om het rapport samen te stellen. Dit in tegenstelling tot Qlikview, waar je als eindgebruiker de aggregaties zelf moet bouwen in het ‘Expressions tabblad’.

Bij het bouwen van complexe rapporten, waar wat meer code aan te pas komt, wijken de beide omgevingen niet zoveel van elkaar af. Alleen de syntax is verschillend. Hierbij de formule voor een normaal verdeling voor een histogram grafiek:

syntax

Het maken van selecties en filters is voor beide vergelijkbaar, behalve als je in een grafiek altijd een vaste waarde wilt tonen. Zoals hierboven bijvoorbeeld, waar altijd de data voor een vaste test wordt getoond. Bij OBIEE leg je dat vast in het filter gedeelte van het rapport, “Test Name is equal to / is in  AS_1”, dit geldt dan ook voor het hele rapport. Binnen Qlikview moet je voor iedere “Expression” die je maakt dit filter toevoegen: “Min({$<Test_name={‘AS_1’}>}Lower_limit)“, en er moet een aggregatie in de formule zitten.

Dashboards

Een ander verschil tussen beide omgevingen is, dat OBIEE bestaat uit meerdere producten:

 • Answers, voor het maken van rapporten;
 • BI Publisher, voor het maken van “Pixel Perfect” rapportages;
 • BI Dashboards;
 • BI Scheduler.

Op de Dashboards kunnen de gebruikers de specifieke rapporten die zij, of iemand anders, hebben gemaakt, samenvoegen tot een overzicht. Dit is dan weer te printen of te exporteren naar HTML, PDF of Excel.

Bij de desktop versie van Qlikview gebeurt dit allemaal in hetzelfde Qlikview document. De data die geladen wordt en alle rapporten en andere objecten worden in hetzelfde bestand opgeslagen. Je kunt het daarna alleen maar printen of het QVD bestand aan iemand anders ter beschikking stellen. Dit is natuurlijk alleen binnen de desktop omgeving zo. Als je met de server omgeving werkt, dan zijn er meer mogelijkheden. Maar naast de Qlikview Enterprise Edition server, heb je voor de distributie wel Qlikview Publisher en/of Qlikview PDF Report Distribution nodig. Het verschil tussen beide komt hier ook goed tot uitdrukking, Qlikview is  meer een desktop-gebaseerde omgeving, terwijl OBIEE een server-gebaseerde omgeving is.

Performance

Het laden van de data in Qlikview duurt ongeveer 25 seconden. Het gaat om 1 fact tabel met 8,5 miljoen rijen en 12 dimensie tabellen met ongeveer 2,5 miljoen rijen. De data is dan lokaal in de QVD-bestanden geladen. In OBIEE is dit niet van toepassing, omdat de query’s rechtstreeks op de database worden afgevuurd. Bij het draaien van de rapporten is er weinig verschil tussen beide tools met deze hoeveelheden data. Als er al verschil is, dan is dat in het voordeel van Qlikview.

performance

Wel is het zo dat de OBIEE omgeving altijd de actuele data heeft, als het datawarehouse is ververst. Qlikview moet je dan nog een keer verversen zodat de actuele data ook lokaal staat. Een van de handige dingen van Qlikview is het gebruik van de filters, die automatisch je data op je dashboard aanpast aan je selectie. Tevens worden alle waarden die je dan niet meer kunt gebruiken grijs. Dit is handig voor data analyse van data die je nog niet kent. Nadeel is, dat als je per ongeluk een verkeerde selectie maakt, je de query die loopt niet kunt stoppen.

Kosten

Een ander ding dat vaak wordt aangehaald als groot verschil tussen beide producten zijn de prijzen. De marktbelevering is dat Oracle duur is en Qlikview goedkoop.

Daarom hebben we de listprijzen op een rijtje gezet. We hebben de gratis versies buiten beschouwing gelaten. De Oracle producten zijn ook gratis te gebruiken maar je mag er geen productie mee draaien, uitsluitend voor development werkzaamheden. Met de gratis Qlikview versie kun je geen documenten uitwisselen, dus met meerdere gebruikers binnen een bedrijf is dat geen werkbare situatie.

BI-costs

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat beide producten niet zover uit elkaar liggen qua prijzen. Wanneer je van beide producten de juiste versies met elkaar vergelijkt, is Oracle zelfs goedkoper afhankelijk van de exacte configuratie en aantal users.

Conclusies

In alle reviews die ik tot nu toe heb gezien, wordt Qlikview beschreven als gemakkelijk in gebruik en iedereen kan er mee werken. Je hebt geen IT afdeling meer nodig om alles in te richten etc. Ik ben het daar niet mee eens. Voor het inlezen van een Excel bestand, en daar een rapport over maken, dat kan inderdaad heel eenvoudig met Qlikview. Maar het bouwen van grotere modellen met behulp van de scripting omgeving van Qlikview, is iets dat ik de gemiddelde eindgebruiker niet zie doen.

Ook het bouwen van complexere rapportages zie ik niet gebeuren. Dit in tegenstelling tot OBIEE, waar het absoluut waar is dat het lastig is om OBIEE te installeren. Dit is zeker iets dat door de IT afdeling zal moeten gebeuren, en ook het inrichten van de modellen in de Repository. Het kost initieel ook zeker meer tijd om alles ingericht te krijgen, maar als je dit gedaan hebt, kunnen ook alle gebruikers gebruik maken van hetzelfde model, en kunnen ze gemakkelijker rapporten maken zonder direct allerlei formules zelf te hoeven bouwen. Dit geeft voor mij ook direct het grote verschil aan tussen beide, Qlikview is de desktop omgeving waar je zelf direct mee aan de slag gaat en waar je binnen twee uur mee kunt werken. Terwijl je voor OBIEE een aantal dagen nodig hebt om alles te installeren en in te richten, maar daarna kan het hele bedrijf wel beschikken over dezelfde consistente data en daar op eenvoudige wijze rapporten op maken.

Ik heb nu een OBIEE server omgeving vergeleken met een Qlikview desktop omgeving, maar voor een goede vergelijking moet je eigenlijk beide server omgevingen met elkaar vergelijken. Wel kan ik stellen dat voor wat betreft de grafieken en andere objecten ze qua mogelijkheden niet zo veel uit elkaar lopen.

De verschillende voor- en nadelen nog eens op een rijtje;

 • Qlikview is meer desktop georiënteerd, terwijl OBIEE juist een server omgeving is;
 • Meer grafische mogelijkheden bij Qlikview;
 • Voor beide tools heb je een ervaren ontwikkelaar nodig voor het verzamelen en modelleren van de data;
 • Qlikview is er alleen voor Windows omgevingen, OBIEE ook voor Linux en Unix omgevingen;
 • Voor eenvoudige rapporten en grafieken is OBIEE makkelijker in gebruik;
 • Meer mogelijkheden met OBIEE voor Pixel Perfect rapportage, distributie en scheduling;
 • Performance voor beide is goed, maar bij Qlikview moet je voor elk nieuw document weer opnieuw de data bouwen en laden;
 • Beide producten ontlopen elkaar niet veel qua prijs.

Gerelateerd nieuws