Corona Update

ALGEMENE KENNISGEVING

Beste relatie,

Bij The DOC staat de gezondheid van onze medewerkers, klanten en relaties waarmee wij samenwerken voorop. Wij realiseren ons dat de maatregelen die zijn genomen door de regering bij iedereen tot bezorgdheid en onduidelijkheid leiden. Voor iedereen is dit onbekend terrein waarbij we allen gezamenlijk ons moeten inspannen om zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan.

Daarom delen wij graag met u welk beleid The DOC voert ten aanzien van de situatie rondom het Corona virus.

Onze belangrijkste interne maatregelen zijn samengevat als volgt:

 • Wij volgen zoveel mogelijk de instructies van het RIVM op en vragen u om dit ook te doen;
 • Van belang zijnde afspraken laten we doorgaan waar mogelijk maar dan zoveel mogelijk telefonisch. Alleen strikt noodzakelijke afspraken bij op ons kantoor of buiten kantoor vinden doorgang, in overleg met alle betrokken partijen;
 • Door de gestelde maatregelen kan het voorkomen dat er een minder persoonlijke benadering ontstaat dan dat u van ons gewend bent, wij vragen uw begrip hiervoor;
 • Ons kantoor is nog geopend waarbij er rekening wordt gehouden met het aantal aanwezige medewerkers per ruimte, zorgend voor de juiste bezetting om onze dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren;
 • Mocht iemand ons kantoor willen bezoeken dan wordt dringend verzocht om het contact met onze andere medewerkers anders dan de gesprekspartner zoveel mogelijk te beperken en een gepaste afstand te bewaren;
 • Verder werken onze medewerkers, waar mogelijk en nodig, vanuit thuis;
 • Alle medewerkers waarbij enige aanleiding is (zoals risicogroep, griep, hoesten etc.) zijn niet aanwezig op kantoor en werken van thuis uit;
 • We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan, mede gezien het belang om bedrijf kritische systemen van onze klanten in de lucht te houden en ervoor te zorgen dat ook zij hun dienstverlening in deze tijd zo goed mogelijk kunnen continueren;
 • Onze Servicedesk is telefonisch bereikbaar via +31 (0)85 002 1831. Waar nodig zullen zij intern schakelen met de andere collega’s;
 • Daarnaast houden we ons zoveel mogelijk aan de algemene maatregelen waaronder:
  • Regelmatig en goed handen wassen;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je ellenboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik!
  • Voorkomen samenkomen in grotere groepen;
  • Beperken van sociale evenementen (zoals gezamenlijke vergaderingen, verenigingen, verjaardagen, feestjes etc.);
  • Gepaste afstand houden, advies 1,5 meter.

Deze situatie is voor iedereen onbekend en onduidelijk waar dit naartoe gaat, op korte en langere termijn. Wij doen in ieder geval ons uiterste best om onze service en dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden waarbij de gezondheid van u als relatie en onze medewerkers topprioriteit heeft.

Wij hopen dan ook op uw begrip en medewerking m.b.t. bovenstaande maatregelen. Tevens verwijzen we hierbij naar de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus) in verband met mogelijke wijzigingen in de maatregelen en meer informatie over de laatste stand van zaken.

Met begripvolle groet,

Alle medewerkers van The DOC

Gerelateerd nieuws