2015, Time to Upgrade!

De feestdagen zijn voorbij, we zitten alweer in januari van het nieuwe jaar.

Januari 2015 betekent tevens dat het Premier Support op Oracle Database 11gR2 wordt beëindigd! Dit betekent o.a. dat geen nieuwe updates, fixes, security alerts, data fixes, and critical patch updates verschijnen voor deze database versie.

De verschillende versies van de Oracle producten dienen tevens gecertificeerd te worden tegen overige third-party producten en versies. Een Oracle 10g database zal niet gecertificeerd zijn tegen Windows 2012 en een Oracle 12c database niet tegen Windows XP. De nieuwe Oracle producten zullen gecertificeerd worden tegen de actuele third-party producten en versies.

database_releases

Voor klanten die niet in de gelegenheid zijn om tijdig te upgraden naar een hogere database versie, biedt Oracle Support de optie om aanvullend Extended Support af te nemen waarin voor een periode van 3 jaar toch nieuwe updates, fixes, security alerts, data fixes, and critical patch updates worden doorontwikkeld en beschikbaar worden gesteld tegen de ‘oudere’ database versies.

Normaliter dient voor Extended Support een additionele vergoeding te worden betaald om hiervan gebruik te kunnen maken. Echter Oracle Support heeft deze vergoeding opgeheven voor de periode van februari 2015 – januari 2016, het zogenaamde Waived Extended Support.

Kortom, er is nog een jaar tijd om een plan van aanpak op te stellen om verzekerd te blijven van Oracle Support en actuele software patches.

Niets doen, is geen optie!

Zolang de omringende infrastructuur niet wijzigt, zal de Oracle database ongetwijfeld stabiel beschikbaar blijven.

Echter de wereld staat niet stil, uiteindelijk zullen servers en storage vervangen moeten te worden.

Daarnaast komen elk jaar nieuwe technologische oplossingen (o.a. virtualisatie, Operating System, applicatie & database functionaliteit) met nieuwe mogelijkheden beschikbaar wat uiteindelijk kan leiden tot meer efficiency tegen lagere kosten.

Plan van Aanpak

Vanuit The DOC willen we u graag ondersteunen om een plan van aanpak samen te stellen waarbij alle omgevingen, hardware- en applicatie afhankelijkheden en wensen worden geïnventariseerd.

Op basis van de inventarisatie kan het plan van aanpak worden bepaald inclusief impact op licenties of architectuurverbeteringen.

In onderling overleg met u wordt gezamenlijk de juiste implementatie strategie bepaald.

Gerelateerd nieuws